Triển khai Thông tư số 30/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày 05/12/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2013.

Để triển khai các quy định tại Thông tư này và tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên phạm vi cả nước, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố phối hợp với các Ban ngành liên quan ở địa phương triển khai đồng bộ một số biện pháp cấp bách sau:

          1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên các phương tin thông tin để phổ biến cho các chủ cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố về những quy định trong Thông tư nêu trên nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở đối với sức khỏe cộng đồng và kinh doanh bền vững trong điều kiện kinh tế - xã hội mới của đất nước, đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

- Khái niệm về kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 khác với các quy định trước đây.

          - Đối với mỗi loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố phải áp dụng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tương ứng tại Thông tư nêu trên.

2. Tất cả các đối tượng trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố đều phải được khám sức khỏe; cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

3. Sở Y tế khẩn trương phân cấp việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố cho các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn theo quy định tại Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

4. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để kịp thời phối hợp xử lý.

Trân trọng cảm ơn./.

Tải nội dung công văn tại đây

Tin khác
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt

Hình ảnh hoạt động
Bình chọn
Bạn quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào ?
Rất quan tâm
Quan tâm vừa phải
Không chú trọng nhiều
Không quan tâm
Thống kê truy cập
Đang online 19
Hôm nay 4396
Tháng này 688.081
Tổng truy cập 20.062.719
Back To Top