Bạn đang xem: Trang chủ » Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo » GENKI 6 QUEEN'S SECRETS: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.

Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo

Tên sản phẩm
Số TNQC
Tên công ty
Tên sản phẩm

GENKI 6 QUEEN'S SECRETS: thuộc nhóm thực phẩm chức năng.

Số công bố TCSP 26209/2013/ATTP-XNCB
Số TNQC 176/2014/XNQC-ATTP
Hình thức quảng cáo Trên báo, internet, tờ rơi, áp phích, bảng biển, banner ngoài trời.
Nội dung quảng cáo
Ngày trả 13/03/2014
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt