Bạn đang xem: Trang chủ » Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo » Thực phẩm chức năng: Cốm hòa tan W-II Easymay Health Drink

Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo

Tên sản phẩm
Số TNQC
Tên công ty
Tên sản phẩm

Thực phẩm chức năng: Cốm hòa tan W-II Easymay Health Drink

Số công bố TCSP 2393/2013/ATTP-XNCB
Số TNQC 131/2013/XNQC-ATTP
Hình thức quảng cáo Quảng cáo trên truyền hình.
Nội dung quảng cáo
Ngày trả 30/05/2013
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt