Bạn đang xem: Trang chủ » Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo » Thực phẩm chức năng: Viên nang Gai Cốt Hoàn

Tra cứu hồ sơ đã cấp giấy phép quảng cáo

Tên sản phẩm
Số TNQC
Tên công ty
Tên sản phẩm

Thực phẩm chức năng: Viên nang Gai Cốt Hoàn

Số công bố TCSP 449/ATTP-XNCB
Số TNQC 235/2013/TNQC-ATTP
Hình thức quảng cáo Truyền hình
Nội dung quảng cáo
Ngày trả 08/02/2013
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt