Bình Định: Kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP trong “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Ngày đăng: 06/06/2018 - Lượt xem: 551

Thực hiện Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 994/QĐ-SYT ngày 11/4/2018 về việc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ” năm 2018 và Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 về việc Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thành lập 176 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho kết quả như sau:

Hầu hết các cơ sở được kiểm tra đều đảm bảo các điều kiện ATTP theo quy định. Trong đó số cơ sở được kiểm tra là 2.146 cơ sở, số cơ sở đạt là 1.853 cơ sở chiếm 86.3%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thường xuyên vệ sinh cơ sở, người lao động tại các cơ sở được khám sức khỏe và xác nhận kiến thức về ATTP định kỳ theo quy định, người lao động mang mặc bảo hộ lao động đầy đủ và thực hành ATTP đúng theo quy định; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống sử dụng nguồn nước đảm bảo ATTP và được kiểm nghiệm định kỳ theo quy định, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh các cơ sở chấp hành đúng các quy định về ATTP, thì vẫn còn các cơ sở chưa thực hiện đúng các quy định về ATTP. Trong đó có 36 cơ sở bị xử phạt (chiếm 1,7%) với số tiền phạt là 82.250.000 đồng; có 257 cơ sở có vi phạm nhưng không bị xử lý (nhắc nhở) chiếm 11.9%. Các cở sở có vi phạm nhưng không bị xử lý (nhắc nhở) chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ thuộc tuyến xã quản lý, không có đăng ký kinh doanh, địa chỉ không ổn định, mức nhu nhập thấp; sản xuất, kinh doanh theo mùa vụ vì vậy khó áp dụng xử phạt tiền.

Ngoài công tác thanh, kiểm tra, các tuyến trong tỉnh còn tổ chức thông tin truyền thông, giáo dục về đảm bảo ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như kiến thức trong việc lựa chọn, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm, góp phần vào giảm thiểu; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tháng hành động năm 2018./.

\Chi cuc ATVSTP Bình Định

 

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
145,320,919
Trong tháng
574,230
Hôm nay
24,075
Đang Online
360
Back To Top