Hà Giang: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tuyến huyện và tuyến xã

Ngày đăng: 07/06/2018 - Lượt xem: 1722

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 16/01/2018 của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tuyến huyện và tuyến xã năm 2018.

Từ ngày 21/5 - 25/5/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập Đoàn kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước tuyến huyện và tuyến xã tại 02 huyện Yên Minh, Quản Bạ. Đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện và xã, giám sát các nội dung:  Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các đơn vị, bộ phận về triển khai công tác bảo đảm ATTP của cấp trên tại địa phương từ đầu năm 2018 đến thời điểm giám sát; Công tác kiện toàn BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện, xã, quy chế làm việc của BCĐ, phân công các thành viên phụ trách các thôn, bản; Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cấp huyện và cấp xã; Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Nguyên đán Mậu tuất năm 2018; triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2018; Triển khai thực hiện NĐ số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2017/NQ14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm; Triển khai công tác hậu kiểm ATTP năm 2018 của tuyến huyện; Triển khai công tác thông tin giáo dục truyền thông: Kế hoạch truyền thông; đối tượng và nội dung truyền thông; thời gian thực hiện; hình thưc truyền thông như: truyền thông trên loa đài, bài viết, nói chuyện, tập huấn, tư vấn, giới thiệu bằng tranh ảnh, tờ rơi, áp phích, khẩu hiệu, băng zon,...). Quản lý và sử dụng các sản phẩm truyền thông (biên bản giao nhận, công tác quản lý, sử dụng các sản phẩm truyền thông tại xã và cộng đồng...). Triển khai công tác kiểm tra ATTP: Hồ sơ tiến hành 01 cuộc kiểm tra ATTP như Quyết định, kế hoạch tiến hành kiểm tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm,...).Triển khai mô hình điểm thức ăn đường phố trên địa bàn: Xem Kế hoạch và nội dung triển khai của cấp huyện triển khai tại xã. Công tác quản lý phòng chống ngộ độc thực phẩm. Kiểm tra  hồ sơ: Ký cam kết; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận kiến thức; giấy khám sức khỏe định kỳ, các thông tin ghi trên giấy theo quy định,...Đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao và công tác thống kê, báo cáo, cập nhật thông tin về ATTP.

Đ/c Nông Minh Tiến, Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ báo cáo tình hình triển khai công tác bảo đảm ATTP với Đoàn kiểm tra giám sát.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá cao những mặt đã làm được như: Đa số các xã triển khai tương đối tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành có sự tham gia của đại diện của các ngành thành viên; xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP năm 2018; kế hoạch triển khai trong dịp Tết Nguyến đán Mậu tuất năm 2018; kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018; thực hiện thanh, kiểm tra đối với cơ sở thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền và giám sát ngộ độc thực phẩm, trong năm 2018 trong số các xã của 02 huyện Yên Minh và Quản Bạ được kiểm tra, giám sát không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một số vấn đề còn tồn tại như: Một số xã  xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP chưa chi tiết cụ thể theo từng địa bàn, kế hoạch còn chung chung. Hồ sơ tiến hành 01 cuộc kiểm tra còn thiếu, biên bản ghi chép còn sơ sài, chưa đầy đủ. Công tác truyền thôn giáo dục về ATTP còn hạn chế. Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Từ đó, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới./.

                             Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

 

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
144,309,469
Trong tháng
885,795
Hôm nay
49,680
Đang Online
30
Back To Top