Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12
Từ ngày: 18/3/2019 Đến ngày: 24/3/2019
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
18/3/2019
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Cục tại Phòng họp.
A.Long, C.Nga:
- Tham dự Khóa bồi dưỡng về quản lý y tế cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tại Khách sạn Kim Liên (cả tuần)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
19/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
- 14h30: Lãnh đạo Cục họp về Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL lĩnh vực ATTP tại P3/G3/Nhà B, BYT (bộ phận PCHN chuẩn bị, Lãnh đạo các Phòng liên quan cùng dự)
Thứ Tư
20/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
21/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
22/3/2019
A.Phong:
- 8h30: Tham dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng BYT tại Hội trường lớn G3/Nhà A, BYT.
- 10h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT.
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Bảy
23/3/2019
Chủ nhật
24/3/2019
Back To Top