Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21
Từ ngày: 22/5/2017 Đến ngày: 28/5/2017
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
22/5/2017
- 8h30: Giao ban toàn Cục tại Phòng họp Cục
C.Nga:
- 10h30: Họp về sửa dổi NĐ 38 tại Phòng họp Cục (Phòng PCHN chuẩn bị)
A.Tuấn:
- 8h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Y tế
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
23/5/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 9h00: Làm việc với Công ty Nestle tại Phòng họp Cục (Phòng TTr, NĐTP dự cùng)
A.Long:
- 14h00: Dự và giảng bài tại Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt TP Ninh Bình về công tác ATTP (A.Khánh, A.Minh chuẩn bị)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Tư
24/5/2017
A.Phong:
- 8h30: Dự Hội nghị đánh giá công tác Tháng hành động vì ATTP năm 2017 tại UBND TP Hà Nội
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- 8h30: Dự cuộc họp về Thông tư hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Phòng họp 1, Gác 3, Nhà B, Bộ Y tế.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 8h30: Họp rà soát tiến độ xây dựng các đề án của Bộ Y tế tại Phòng họp số 2, nhà B Bộ Y tê (Phòng PCHN cùng dự)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Năm
25/5/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang, C.Nga:
- 9h00: Dự lế khai trương Văn phòng Hà nội của Công ty Ajinomoto Việt Nam.
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 9h00: Họp sửa đổi Nghị định 178 tại Phòng họp Cục (Phòng TTr chuẩn bị)
A.Phong:
- 14h00: Họp Hội đồng xây dựng các gói về dịch vụ an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tại Phòng họp Cục (Phòng TCKN chuẩn bị)
A.Giang:
- 14h00: Họp QCVN đối với bao bì chứa đựng thực phẩm (Phòng QLTCKN chuẩn bị)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
26/5/2017
A.Phong:
- 9h00: Dự cuộc họp cho ý kiến đối với việc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Phòng TCKN chuẩn bị)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- 8h30: Họp khung Nghị định về điều kiện ATTP đối với quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tại Phòng họp Cục (Phòng NĐTP chuẩn bị)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ (tại P1/G3/nhà B)
Thứ Bảy
27/5/2017
Chủ nhật
28/5/2017
Back To Top