Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39
Từ ngày: 24/9/2018 Đến ngày: 30/9/2018
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Lê Văn Giang
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
24/9/2018
- 8h30: Giao ban toàn Cục tại Phòng họp Cục
A.Long:
- Đi công tác Vĩnh Phúc (cả ngày)
A.Phong:
- Đi công tác Vĩnh Phúc đến hết 26/9
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
25/9/2018
- 8h30: Lãnh đạo Cục, Bí thư, Phó bí thư, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục, Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ, trực thuộc Đảng ủy Cục dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2009 và Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 tại Hội trường tầng 3, Nhà A, BYT.
A.Long, A.Tuấn:
- Đi công tác Vĩnh Phúc (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
Thứ Tư
26/9/2018
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Đi hậu kiểm tại Huế và Đà Nẵng đến hết 03/10 (Phòng QLSP và Thanh tra cùng đi)
Thứ Năm
27/9/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Đi công tác Gia Lai đến hết tuần
C.Nga:
- 14h30: Làm việc với Công ty Grab Việt Nam tại Phòng họp Cục (bộ phận PCHN chuẩn bị và dự cùng)
Thứ Sáu
28/9/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục ( cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
29/9/2018
Chủ nhật
30/9/2018
Back To Top