Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51
Từ ngày: 18/12/2017 Đến ngày: 24/12/2017
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Lê Văn Giang
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
18/12/2017
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Cục tại Phòng họp Cục (Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tham dự)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
19/12/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 9h00: Họp rà soát Nghị định 178 tại Phòng họp Cục (Phòng Công tác Thanh tra chuẩn bị)
A.Long:
- 13h30: Dự hội đồng chấm luận án tại Học viện Quân Y
A.Tuấn:
- 14h00: Họp rà soát Nghị định 178 tại Phòng họp Cục (Phòng Công tác Thanh tra chuẩn bị)
Thứ Tư
20/12/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Đi công tác Gia Lai đến hết tuần
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 13h30: Dự Hội nghị triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại trạm y tế 26 xã, phường tại Khách sạn Fortuna.
Thứ Năm
21/12/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục

- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B- Bộ Y tế
A.Tuấn:
- 14h00: Tiếp Công ty TNHH Nestle Việt Nam tại Phòng họp Cục (Phòng Công tác Thanh tra và NĐTP chuẩn bị và tiếp cùng)
Thứ Sáu
22/12/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
23/12/2017
Chủ nhật
24/12/2017
Back To Top