Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38
Từ ngày: 16/9/2019 Đến ngày: 22/9/2019
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
16/9/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
A.Phong:
- Đi công tác Đà Nẵng đến hết 18/9
A.Tuấn:
- 14h00: Họp với Phòng KHTC và GDTT
Thứ Ba
17/9/2019
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Đi công tác Đà Nẵng đến hết 18/9
A.Long:
- 14h00: Dự cuộc họp về dự thảo vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tại Phòng họp Vụ TCCB số 407 Nhà B, BYT (C.Nương CVP dự cùng)
Thứ Tư
18/9/2019
C.Nga:
- 8h30: Làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý ATTP và DP Hàn Quốc về xây dựng dự án ODA tại Phòng họp Cục (bộ phận PC chuẩn bị, Lãnh đạo các Phòng và Đơn vị thuộc Cục dự cùng)
C.Nga:
- 14h30: Dự họp chuẩn bị công tác kiểm tra chéo về đổi mới phong cách, xanh sạch đẹp, chất thải nhựa, công tài chính tại P1/G3/Nhà B, BYT (VPC dự cùng)
Thứ Năm
19/9/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục.
C.Nga:
- Đi công tác Trung Quốc đến hêt tuần
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A. Phong:
- 14h00: Tham gia tọa đàm giao lưu trực tuyến về ATTP tại Báo Dân trí.
Thứ Sáu
20/9/2019
A.Phong:
- 8h30: Dự Hội nghị trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm cầu TW tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế- 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội (KHTC dự cùng)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT
- 13h30: Thành viên nhóm công tác làm việc với Đoàn công tác Cục ATTP và DP Hàn Quốc tại Phòng họp Cục (bộ phận Pháp chế chuẩn bị)
Thứ Bảy
21/9/2019
Chủ nhật
22/9/2019
Back To Top