Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21
Từ ngày: 21/5/2018 Đến ngày: 27/5/2018
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
21/5/2018
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Cục tại Phòng họp Cục.
A.Long:
- Đi công tác nước ngoài đến hết 24/5
C.Nga:
- Nghỉ phép (cả ngày)
A.Tuấn:
- 8h00: Họp tại Viện Vệ sinh Dịch tế Trung Ương (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
Thứ Ba
22/5/2018
A. Phong:
- 8h00: Tháp tùng Bộ trưởng thăm và làm việc về y tế cơ sở tại Hà Nội (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 8h30: Họp sửa đổi Nghị định 178 về ATTP tại P3/G3/Nhà B, Bộ Y tế
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Tư
23/5/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
24/5/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Đi công tác Lào Cai đến hết tuần
Thứ Sáu
25/5/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
26/5/2018
Chủ nhật
27/5/2018
Back To Top