Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29
Từ ngày: 16/7/2018 Đến ngày: 22/7/2018
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Đỗ Hữu Tuấn
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
16/7/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Tuấn:
- 8h00: Khai mạc lớp tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu ATTP tại Hà Nội.
A.Giang:
- 13h30: Đi thanh kiểm tra công tác ATTP tại Bắc Ninh
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
17/7/2018
- 8h15: Họp Cấp ủy, Lãnh đạo Cục mở rộng tại Phòng họp Cục.
A.Giang:
- Đi công tác Kiên Giang đến hết tuần
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Tư
18/7/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Đi công tác Quảng Ninh đến hết tuần
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Năm
19/7/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Sáu
20/7/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
Thứ Bảy
21/7/2018
Chủ nhật
22/7/2018
Back To Top