Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20
Từ ngày: 13/5/2019 Đến ngày: 19/5/2019
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
13/5/2019
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng, Đơn vị tại Phòng họp
A.Giang:
- 8h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Bộ Nông nghiệp và PTNT (A.Trung- Phòng NĐTT chuẩn bị và cùng dự)
C.Nga:
- 7h30: Họp tại UBMTTQVN
A.Tuấn:
- 9h00: Họp tại Văn phòng chính phủ
A.Phong, C.Nga:
- Đi công tác Bắc Ninh
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
14/5/2019
A.Phong:
- 8h00: Tham dự Hội thảo giới thiệu Khung hành động về ATTP của khu vực Tây Thái Bình Dương tại Bắc Ninh
A.Long:
- Đi kiểm tra công tác đảm bảo ATTP Đại lễ phật đản LHQ Vesak 2019 tại Hà Nam (cả ngày)
C.Nga:
- 8h00: Tham dự Hội thảo giới thiệu Khung hành động về ATTP của khu vực Tây Thái Bình Dương tại Bắc Ninh đến 15/5 (bộ phận PCHN chuẩn bị và cùng dự)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Đi công tác Thái Bình
A.Phong:
- 14h00: Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thí điểm thành lập BQLATTP tỉnh Bắc Ninh tại Hội trường B, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.
A.Tuấn:
- 13h30: Họp tại VPCP
Thứ Tư
15/5/2019
A.Phong, A.Giang:
- 9h00: Họp liên quan đến Sữa học đường tại P2/G3/Nhà B, BYT (Phòng TCKN chuẩn bị và cùng dự)
A.Long:
- 8h00: Họp về thống kê phần mềm báo cáo tại P1/G3, BYT
A.Tuấn:
- Nghỉ phép đến hết 17/5
A.Phong:
- 14h00: Họp dự thảo Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của BYT tại Phòng họp Cục (Phòng NĐTT chuẩn bị, các PCT, Lãnh đạo các Phòng QLSP, PTTTR, TCKN cùng dự)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Long:
- 14h00: Họp về điều kiện kinh doanh tại P2/G3, BYT (GSNĐTP cùng dự)
Thứ Năm
16/5/2019
A.Phong:
- 9h00: Họp Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Phòng họp Cục (Phòng NĐTT chuẩn bị, các PCT, Lãnh đạo các phòng TCKN, PCTTR, QLSP cùng dự)
A.Giang:
- Đi công tác Hà Nam đến 17/5
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 13h45: Làm việc với chuyên gia WHO tại Phòng họp Cục (bộ phận PCHN chuẩn bị)
Thứ Sáu
17/5/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Long:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 8h30: Làm việc với Công ty Herbalife tại Phòng họp Cục (bộ phận PCHN chuẩn bị)
A.Phong:
- 18h30: Dự Lễ kỷ niệm 20 năm xuất bản Báo Lao động điện tử tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (VPC chuẩn bị hoa, Bộ phận TTGDTT cùng dự)
A.Long:
- 14h00: Tham dự buổi làm việc của Đoàn Khảo sát Trung ương và kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư tại P1/G3/Nhà B, BYT
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
Thứ Bảy
18/5/2019
Chủ nhật
19/5/2019
Back To Top