Ngày 08/01/2014, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành tập chung giải quyết các nội dung sau:

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương: Ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, theo lĩnh vực được phân công trong quý I/2014

Bộ Y tế: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan triển khai Tháng cao điểm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu sử dụng trong dịp Tết.

Tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong năm 2014. Huy động tối đa các lực lượng hiện có để làm công tác thanh tra, tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra an toàn thực phẩm cho các địa phương...

Tải nội dung thông báo tại đây