Mở rộng thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 05/10/2015 - Lượt xem: 4121

Ngày 02/10/2015, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 4120/QĐ-BYT về việc Áp dụng mở rộng thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo đó, Thủ tục hành chính tự nguyện áp dụng mở rộng thí điểm cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.

2. Thủ tục Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu thực hiện theo Quy trình cấp thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Địa điểm, cơ quan thực hiện mở rộng thí điểm, điều kiện tham gia mở rộng thí điểm

1. Địa điểm thực hiện mở rộng thí điểm:

Khu vực miền Trung: Cảng Đà Nẵng – Thành phố Đà Nẵng.

Khu vực miền Nam: Cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan áp dụng mở rộng thí điểm thủ tục hành chính, bao gồm:

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế;

Cục Hải quản thành phố Đà Nẵng – Tổng cục Hải quan;

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh – Tổng cục Hải quan.

Cơ quan áp dụng mở rộng thí điểm thủ tục hành chính theo quy định, bao gồm:

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế;

Cục Hải quản thành phố Đà Nẵng – Tổng cục Hải quan;

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh – Tổng cục Hải quan;

Viện Pasteur Nha Trang – Bộ Y tế;

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học – Công nghệ;

Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng – Sở Y tế Đà Nẵng;

Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị - Sở Y tế Quảng Trị;

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Y tế;

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học – Công nghệ;

Công ty TNHH Vinacontrol chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 Điều kiện tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa:

a) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm: có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm về việc đề nghị tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

b) Đối với các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu: được Bộ Y tế chỉ định và đã được Cục An toàn thực phẩm tập huấn sử dụng hệ thống.

5. Các tổ chức, cá nhân không tham gia mở rộng thí điểm cơ chế hải quan một cửa tại Cảng Đà Nẵng – Thành phố Đà Nẵng và Cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này vẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu theo quy định Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thời gian triển khai mở rộng thí điểm

Thời gian thực hiện mở rộng thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ tháng 11 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Tải quyết định tại đây

Phụ lục kèm quyết định

VFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
146,241,544
Trong tháng
297,510
Hôm nay
19,695
Đang Online
375
Back To Top