Bạn đang xem: Trang chủ » Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Tên văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành Năm phát hành
Loại văn bản
STT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3710/BYT-ATTP 2014-06-13 Thông báo đính chính Phần II, mục lệ phí của Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 16/5/2014
2 1971/QĐ-BYT 2014-06-04 Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
3 QĐ216/QĐ-ATTP 2014-05-23 Nội dung và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
4 1744/QĐ-BYT 2014-05-16 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
5 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT 2014-04-09 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
6 11/2014/TT-BYT 2014-03-18 Thông tư Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
7 06/2014/TT-BYT 2014-02-14 Thông tư danh mục hệ thống chỉ số thống kê ngành Y tế
8 12/2014/QĐ-TTg 2014-01-27 Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
9 2013/HP 2013-11-28 Hiến pháp năm 2013
10 181/2013/NĐ-CP 2013-11-14 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
11 178/2013/NĐ-CP 2013-11-14 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
12 158/2013/NĐ-CP 2013-11-12 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
13 28/2013/TT-BCT 2013-11-06 Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
14 149/2013/TT-BTC 2013-10-29 Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm
15 119/2013/NĐ-CP 2013-10-09 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
16 30/2013/TT-BYT 2013-10-04 Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
17 24/2013/TT-BYT 2013-08-14 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
18 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 2013-08-01 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”
19 826/QĐ-TTg 2013-05-29 Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015
20 67/2013/TTLT-BTC-BYT 2013-05-21 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015
21 25/2013/QĐ-TTg 2013-05-04 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
22 11/2013/TT-BYT 2013-04-08 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
23 550/QĐ-TTg 2013-04-04 Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm"
24 518/QĐ-TTg 2013-03-27 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam
25 08/2013/TT- BYT 2013-03-13 Thông tư số 08/2013/TT- BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
26 99/QD-SYT 2013-03-08 Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa
27 02/CT-BYT 2013-01-29 CHỈ THỊ Về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ 2013
28 08/2013/NĐ-CP 2013-01-10 Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
29 2088/QĐ-TTg 2012-12-27 Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép
30 27/2012/TT-BKHCN 2012-12-12 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 1 2 3 »  »»
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt