Thông tư

Tên văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành Năm phát hành
Loại văn bản
STT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 35/2015/TT-BYT 2015-10-28 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
2 23/2015/TT-BYT 2015-08-28 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
3 02/VBHN-BYT 2015-06-15 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
4 09/2015/TT-BYT 2015-05-25 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
5 8/2015/TT-BYT 2015-05-11 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
6 54/2014/TT-BCT 2014-12-18 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
7 47/2014/TT-BYT 2014-12-11 Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
8 43/2014/TT-BYT 2014-11-24 Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng
9 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014-10-27 Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
10 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT 2014-04-09 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
11 11/2014/TT-BYT 2014-03-18 Thông tư Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
12 06/2014/TT-BYT 2014-02-14 Thông tư danh mục hệ thống chỉ số thống kê ngành Y tế
13 28/2013/TT-BCT 2013-11-06 Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
14 149/2013/TT-BTC 2013-10-29 Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm
15 30/2013/TT-BYT 2013-10-04 Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
16 24/2013/TT-BYT 2013-08-14 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
17 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 2013-08-01 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”
18 67/2013/TTLT-BTC-BYT 2013-05-21 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015
19 11/2013/TT-BYT 2013-04-08 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
20 08/2013/TT- BYT 2013-03-13 Thông tư số 08/2013/TT- BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
21 27/2012/TT-BKHCN 2012-12-12 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
22 26/2012/TT-BKHCN 2012-12-12 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
23 30/2012/TT-BYT 2012-12-05 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
24 26/2012/TT-BYT 2012-11-30 Thông tư 26/2012/TT-BYT Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng...
25 27/2012/TT-BYT 2012-11-30 Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
26 20/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 20/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi
27 21/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 21/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi
28 22/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 22/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
29 23/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 23/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
30 19/2012/TT-BYT 2012-11-09 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
31 16/2012/TT-BYT 2012-10-22 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
32 15/2012/TT-BYT 2012-09-12 Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
33 05/2012/TT-BYT 2012-03-01 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
34 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTT 2012-02-15 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
35 2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 2012-01-19 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế
36 34/2011/TT-BYT 2011-08-30 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
37 28/2011/TT-BYT 2011-06-24 Thông tư 28/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
38 27/2011/TT-BYT 2011-06-24 Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh
39 18/2011/TT-BYT 2011-05-30 Thông tư 18/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dưỡng
40 17/2011/TT-BYT 2011-05-17 Thông tư 17/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm
 1 2 » 
Video Xem thêm
Thông điệp bảo đảm ATTP mùa bão lụt

Hình ảnh hoạt động
Bình chọn
Bạn quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào ?
Rất quan tâm
Quan tâm vừa phải
Không chú trọng nhiều
Không quan tâm
Thống kê truy cập
Đang online 35
Hôm nay 13307
Tháng này 675.846
Tổng truy cập 20.050.484
Back To Top