Thông tư

Tên văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành Năm phát hành
Loại văn bản
STT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 8/2015/TT-BYT 2015-05-11 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
2 54/2014/TT-BCT 2014-12-18 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
3 47/2014/TT-BYT 2014-12-11 Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
4 43/2014/TT-BYT 2014-11-24 Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng
5 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 2014-10-27 Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
6 13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT 2014-04-09 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
7 11/2014/TT-BYT 2014-03-18 Thông tư Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
8 06/2014/TT-BYT 2014-02-14 Thông tư danh mục hệ thống chỉ số thống kê ngành Y tế
9 28/2013/TT-BCT 2013-11-06 Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
10 149/2013/TT-BTC 2013-10-29 Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm
11 30/2013/TT-BYT 2013-10-04 Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
12 24/2013/TT-BYT 2013-08-14 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
13 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT 2013-08-01 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”
14 67/2013/TTLT-BTC-BYT 2013-05-21 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015
15 11/2013/TT-BYT 2013-04-08 Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
16 08/2013/TT- BYT 2013-03-13 Thông tư số 08/2013/TT- BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
17 27/2012/TT-BKHCN 2012-12-12 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
18 26/2012/TT-BKHCN 2012-12-12 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
19 30/2012/TT-BYT 2012-12-05 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
20 26/2012/TT-BYT 2012-11-30 Thông tư 26/2012/TT-BYT Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng...
21 27/2012/TT-BYT 2012-11-30 Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
22 20/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 20/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi
23 21/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 21/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi
24 22/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 22/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
25 23/2012/TT-BYT 2012-11-15 Thông tư số 23/2012/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
26 19/2012/TT-BYT 2012-11-09 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
27 16/2012/TT-BYT 2012-10-22 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
28 15/2012/TT-BYT 2012-09-12 Thông tư Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
29 05/2012/TT-BYT 2012-03-01 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
30 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTT 2012-02-15 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
31 2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 2012-01-19 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế
32 34/2011/TT-BYT 2011-08-30 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
33 28/2011/TT-BYT 2011-06-24 Thông tư 28/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/05/2010 hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
34 27/2011/TT-BYT 2011-06-24 Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh
35 18/2011/TT-BYT 2011-05-30 Thông tư 18/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dưỡng
36 17/2011/TT-BYT 2011-05-17 Thông tư 17/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm
37 14/2011/TT-BYT 2011-04-01 Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
38 13/2011/TT-BYT 2011-03-31 Thông tư 13/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế
39 03/2011/TT-BYT 2011-01-13 Thông tư 03/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh duỡng vào thực phẩm
40 01/2011/TT-BYT 2011-01-13 Thông tư 01/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
 1 2 » 
Video Xem thêm
Thông điệp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015

Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Bình chọn
Bạn quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào ?
Rất quan tâm
Quan tâm vừa phải
Không chú trọng nhiều
Không quan tâm
Thống kê truy cập
Đang online 45
Hôm nay 2891
Tháng này 341.067
Tổng truy cập 14.200.693
Back To Top