Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày 07/6/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 1085/ATTP-TT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc "Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" nội dung cụ thể như sau:

Ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Ngày 27/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm" giai đoạn 2012-2015

Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngày 3/6/2013, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1028/ATTP-NĐ gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

Thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng ALIFAST

Ngày 30/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 1087/2012/YT-CNTC ngày 20/02/2012 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (nay là Cục An toàn thực phẩm) cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ.

Thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cấp cho sản phẩm thực phẩm chức năng ALIFASHTUSA

Ngày 28/5/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 185/QĐ-ATTP về việc thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 2653/2013/ATTP-XNCB ngày 24/01/2013 của Cục An toàn thực phẩm cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFASHTUSA của Công ty cổ phần thương mại và thiết bị y tế HT Hoa Kỳ

Thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu”

Ngày 15/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 16047/2010/YT/CNTC ngày 15/12/2010 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” do Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt công bố và sản xuất.

Đẩy mạnh truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc

Ngày 04/4/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định số 550/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm

Hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm sẽ được xây dựng và tổ chức hoạt động trong toàn quốc với 3 cấp độ: Cấp quốc gia; cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở.

Ban hành Thông tư Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế căn cứ theo Luật An toàn thực phẩm

Chỉ thị Về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ 2013

Ngày 29/01/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị y tế các ngành, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Tin liên quan

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
206,996,704
Trong tháng
2,215,695
Hôm nay
25,365
Đang Online
540
Back To Top