Số/ Ký hiệu Trích yếu
22/2018/TT-BYT Thông tư 22/2018/TT-BYT về Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi phải kê khai giá
NĐ-CP Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
2728/QĐ-BYT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế (2728/QĐ-BYT)
26/2018/TT-BTC Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
05/2018/TT-BYT Thông tư Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam
15/2018/NĐ-CP Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
36/2017/TT-BYT Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
03/2017/TT-BYT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
75/2017/NĐ-CP Nghị định số 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa
50/2016/TT-BYT Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Số: 338/2016/TT-BTC Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
279/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
5450/QĐ-BYT Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
4288/QĐ-BYT Quyết định ban hành tài liệu hướng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
37/QĐ-ATTP Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
17/2016/TT-BYT THÔNG TƯ Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
67/2016/NĐ-CP Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
688/CĐ-TTg Công điện số 688/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh, tiêu thụ thủy, hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế
90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
805/QĐ-BYT Quyết định số 805/QĐ-BYT về công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015
09/2016/NĐ-CP Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
541/ATTP-TT Công văn Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Thân
01/2016 Chỉ thị về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016
178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
52/2015/TT-BYT THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
49/2015/TT-BYT Thông tư Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
47/2015/TT-BYT Thông tư số 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi
46/2015/TT-BYT Thông tư số 46/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani
48/2015/TT-BYT Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
44/2015/TT-BYT Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
16/2015/BYT-KNTP 16/2015/BYT-KNTP
15/2015/BYT-KNTP 15/2015/BYT-KNTP
14/2015/BYT-KNTP 14/2015/BYT-KNTP
13/2015/BYT-KNTP 13/2015/BYT-KNTP
12/2015/BYT-KNTP 12/2015/BYT-KNTP
11/2015/BYT-KNTP 11/2015/BYT-KNTP
10/2014/BYT-KNTP 10/2014/BYT-KNTP
09/2014/BYT-KNTP 09/2014/BYT-KNTP
08/2014/BYT-KNTP 08/2014/BYT-KNTP