Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý ATVSTP trong thương mại tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Ngày đăng: 03/02/2016 - Lượt xem: 49905

Ban Quản lý dự án xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang thiết bị phòng thí nghiệm – Gói thầu ICB01, các nội dung như sau:

1.     Tên dự án: Dự  án Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Công mở rộng

2.     Tên gói thầu: Trang thiết bị phòng thí nghiệm

3.     Số thông báo mời thầu: Số 116 ngày 24/06/2015

4.     Giá gói thầu: 2.652.000 USD

5.     Giá trúng thầu: Giá trúng thầu từng Lô như sau

Lô thầu số

Giá trúngthầu (USD)

Lô 1 – Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh

303.460

Lô 2 – Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

504.000

Lô 3 – Viện Dinh dưỡng Quốc gia

963.000

Lô 4 – Viện Pasteur Nha Trang

505.151

Lô 5 – Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh

349.500

Tổng số

2.625.111

6.     Nhà thầu trúng thầu: danh sách nhà thầu trúng thầu từng Lô như sau:

Lô thầu số

Nhà thầu trúng thầu

Lô 1 – Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn

Lô 2 – Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Lô 3 – Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Lô 4 – Viện Pasteur Nha Trang

Công ty TNHH B.C.E Việt Nam

Lô 5 – Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh

Công ty Cổ phần thiết bị Sài Gòn

7.     Loại hợp đồng: Trọn gói

8.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

9.     Quyết định phê duyệt: Số 20/QĐ-ATTP ngày 13/1/2016 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top