100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo sẽ được điều tra, xử lý kịp thời

Ngày đăng: 02/01/2016 - Lượt xem: 2299

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND triển khai công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2016.

Theo kế hoạch 100% ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức và 89% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; phấn đấu 80% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 79% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP; 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.

Theo kế hoạch của TP, tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm diện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP ngành Y tế đạt 78%, ngành Công thương đạt 80%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản, thủy sản được kiểm tra phân loại, đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tuyến thành phố đạt 90%, tuyến quận, huyện đạt 70%, tuyến xã, phường, thị trấn đạt 40%.

100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, trong đó, 83,2% đạt điều kiện ATTP. Phấn đấu 60% số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc ngành công thương được hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22000.

100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ ngộ độc thực phẩm dưới 6 ca trên 100.000 dân. Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô tăng thêm 500 ha. Hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm an toàn nông lâm thủy sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỷ lệ 30% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ngành nông nghiệp ký cam kết bảo đảm ATTP theo quy định.

Cũng trong kế hoạch này, UBND thành phố chỉ rõ phải đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sử dụng nhiều hình thức truyên thông có hiệu quả, đưa tin về hoạt động ATTP, các vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông như các báo, đài phát thanh truyền hình, chuyên mục ATTP trên Website ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Nguồn: T.Vũ-laodongthudo.vn

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top