An Giang: Kết quả Giám sát mối nguy an toàn thực phẩm đối với nước đá viên trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 12/09/2017 - Lượt xem: 21755

Nhằm kiểm soát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và cảnh báo cho cộng đồng; thực hiện công văn số 1015/ATTP-NĐ ngày 17/3/2017 của Cục An toàn thực phẩm về việc hướng dẫn hoạt động giám sát mối nguy an toàn thực phẩm năm 2017.

Trên địa bàn tỉnh An Giang có khoảng 100 cơ sở sản xuất nước đá, trong đó có 16 cơ sở sản xuất nước đá viên; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đã ban hành kế hoạch số 178/KH-CCATVSTP ngày 11/4/2017 về việc Giám sát mối nguy an toàn thực phẩm đối với nước đá viên năm 2017, tiến hành 02 đợt lấy mẫu (đợt 1 lấy mẫu trong bao chứa; đợt 2 lấy mẫu khi máy sản xuất nước đá vừa ra thành phẩm) của 16 cơ sở sản xuất nước đá viên để kiểm nghiệm Coliforms, Pseudomonas Aeruginosa. Kết quả thực hiện như sau:

Tổng số mẫu kiểm nghiệm là 32 mẫu (tỷ lệ đạt 53,1%) với 64 chỉ tiêu kiểm nghiệm (tỷ lệ đạt 65,6%); trong đó đợt 1 lấy mẫu trong bao chứa đạt 05/16 mẫu (tỷ lệ đạt 31,2%); đợt 2 lấy mẫu khi máy sản xuất nước đá vừa ra thành phẩm đạt 12/16 mẫu (tỷ lệ đạt 75%); tỷ lệ nhiễm Coliforms là 44 %; nhiễm Pseudomonas Aeruginosa là 25 %.

Qua các số liệu trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận thấy dụng cụ bảo quản (bao chứa) của các cơ sở sản xuất nước đá viên là mối nguy chính gây ô nhiễm nước đá viên do nhiễm Coliforms.

Trong thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ thực hiện các việc sau:

- Tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu biết về mức độ ô nhiễm của nước đá và tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách xử trí về chất lượng sản phẩm cho các cơ sở sản xuất nước đá viên và định hướng đóng gói thành phẩm nước đá đúng theo quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm các cơ sở sản xuất nước đá, đặc biệt là nước đá viên trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, không để sản phẩm không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top