Hội nghị Sơ kết 03 năm (2020-2022) thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025”

Ngày đăng: 06/12/2022 - Lượt xem: 498

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND.VX ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025”. Chiều ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 - 2025”. Tại điểm cầu UBND tỉnh, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác an toàn thực phẩm. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và UBND các xã, phường, thị trấn có lãnh đạo UBND cấp huyện, xã cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm cấp huyện, xã.

Đồng chí Phạm Ngọc Quy - Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP - Sở Y tế báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Y tế báo cáo tóm tắt kết quả 03 năm thực hiện Đề án. Báo cáo đã nêu rõ trong thời gian qua, các Sở, ngành, UBND các cấp đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động đồng bộ trong việc quản lý về an toàn thực phẩm (Công tác thông tin truyền thông; Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý các cấp; Giám sát an toàn thực phẩm; Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm; Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý an toàn thực phẩm …) đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong 03 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 45.676 cơ sở, trong đó có 41.412 cơ sở đạt (90,7%), 4.264 cơ sở vi phạm (9,3%), xử phạt vi phạm hành chính 2.579 cơ sở với số tiền 7.578.412.000 đồng.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp cao điểm
như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như một số Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa bàn. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn phân tán, chưa tập trung đầu mối dẫn đến bất cập trong triển khai thực hiện chuyên môn; tuyến huyện nguồn nhân lực còn mỏng và chưa có đầu mối về công tác an toàn thực phẩm (như Phòng Y tế chỉ có 1-2 cán bộ); tuyến xã hoạt động kiêm nhiệm và không có cán bộ chuyên trách nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các thời điểm cao điểm và chưa thực sự đủ sức răn đe (tại tuyến huyện chủ yếu nhắc nhở và tại tuyến xã hầu như chưa triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm). Bên cạnh đó, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu. Sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn chưa thực sự được quan tâm, liên kết sản xuất còn hạn chế, mô hình sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào hỗ trợ của nhà nước, khi hết hỗ trợ thì khó duy trì. Việc kiểm tra giết mổ gia súc, gia cầm chủ yếu tập trung vào các lò giết mổ tập trung, chưa kiểm soát tốt các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại gia đình, chợ truyền thống. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý. Nhận thức về tầm quan trọng về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và của người dân tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn một số vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATTP. Tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng ...vẫn còn trôi nổi trên thị trường. Trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ để phục vụ hoạt động giám sát, thanh kiểm tra và xử trí ngộ độc thực phẩm.

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công An tỉnh; Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh nhằm đóng góp ý kiến về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đồng thời cũng như đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo tốt hơn công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ATTP

Sau khi nghe báo cáo cũng như các ý kiến tham luận, để nâng cao chất lượng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cũng như đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Đề án, đồng chí Bùi Đình Long kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ ATTP tỉnh kết luận Hội nghị

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Xây dựng Đề án truyền thông về An toàn thực phẩm trong giai đoạn tiếp theo, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra của Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng. Xác định trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm minh các cơ sở có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và nhân rộng các mô hình có kiểm soát an toàn thực phẩm trên tất cả các lĩnh vực Nông nghiệp, Công Thương và Y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong quản lý an toàn thực phẩm; Phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng trên môi trường mạng, đặc biệt là các trang tin điện tử, mạng xã hội,…. không để tình trạng quảng cáo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đảm bảo nguồn kinh phí, phương tiện phục vụ các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 03 năm thực hiện Đề án

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025”.
                                                          

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An

 

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top