Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT ngày 14/7/2014

Ngày đăng: 24/07/2014 - Lượt xem: 3909

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN), phụ gia thực phẩm (PGTP), ngày 14/7/2014 Bộ Y tế đã ban hành bản Kế hoạch khung số 744/KH-BYT về thanh tra, kiểm tra ATTP các sản phẩm TPCN, PGTP 6 tháng cuối năm 2014

Trong đó, Bộ Y tế giao Cục ATTP phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các Viện khu vực triển khai 04 Đoàn thanh tra tại: Phía Bắc, phía nam, miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời hướng dẫn chi tiết các địa phương trong việc phối hợp với các đoàn của Trung ương khi thanh tra trên địa bàn và chủ động triển khai thanh tra ATTP tại các cơ sở TPCN, PGTP thuộc địa bàn quản lý.

Để việc triển khai đợt thanh tra đạt hiệu quả, Cục ATTP xin gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố bản kế hoạch số 744/KH-BYT nói trên. Đối với các mẫu văn bản sử dụng cho đợt thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả bao gồm:

  1. Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra;
  2. Mẫu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra;
  3. Mẫu tổng hợp số liệu về kết quả thanh tra, kiểm tra;
  4. Mẫu báo cáo công tác QLNN đối với TPCN, PGTP tại địa phương.

Cục ATTP đã đăng tải đầy đủ trên trang website của Cục theo địa chỉ: www.vfa.gov.vn  đề nghị các địa phương sử dụng biểu mẫu như đã nêu để đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai và báo cáo kết quả.

Cục ATTP đề nghị các địa phương chủ động triển khai thực hiện (Sở Y tế lập đoàn hoặc có thể giao cho Chi cục ATVSTP/Thanh tra Sở thực hiện), báo cáo kết quả theo quy định tại bản kế hoạch và các biểu mẫu đã nêu gửi về Cục ATTP trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế./.

Tải mẫu báo cáo tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top