Đẩy mạnh truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc

Ngày đăng: 09/04/2013 - Lượt xem: 3530

Ngày 04/4/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký Quyết định số 550/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Đề án hướng đến đối tượng truyền thông là các cá nhân, đơn vị làm công việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm, đặc biêt là kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm; người tiêu dùng; chính quyền cơ sở cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, những người thực hiện nhiệm vụ về quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý thị trường, lực lượng công an, biên phòng, quản lý các trung tâm thương mại và các chợ.

4 nhóm nội dung tuyên truyền chính, gồm:

Thứ nhất, thông tin về việc kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc; thông tin kịp thời về việc xử lý các hành vi vi phạm.

Thứ hai, thông tin về tác hại của gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu không rõ nguồn gốc với sản xuất, chăn nuôi trong nước và sức khỏe người tiêu dùng.

Thứ ba, biểu dương, cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Thứ tư, các giải pháp, hướng đi cho sản phẩm gia cầm sạch; tuyên truyền các mô hình sản xuất chăn nuôi gia cầm, các địa phương chăn nuôi gia cầm tiêu biểu trong nước.

Theo Đề án, có 3 phương thức truyền thông chính gồm: truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông xã hội và truyền thông cơ sở. Trong đó, truyền thông ở cơ sở là phương thức tuyên truyền hiệu quả với các hình thức: tổ chức các hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn; tổ chức phát các tờ rơi, áp phích tại các chợ đầu mối giao dịch gia cầm, siêu thị, chợ, địa điểm công cộng ở các khu dân cư; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tại các địa phương trọng điểm về kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2013 – 2014 trong phạm vi tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ưu tiên tập trung tuyên truyền tại các địa phương có đường biên giới và các thành phố có sức tiêu thụ lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Bộ phận thường trực để đôn đốc triển khai thực hiện Đề án, đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch chi tiết trình Thủ tướng quyết định trong tháng 4/2013 và triển khai thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top