Thông tư Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế sắp có hiệu lực

Ngày đăng: 09/07/2015 - Lượt xem: 4647

Ngày 25/5/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BYT “Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế”.

Thông tư này quy định về điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế: trong đó có thực phẩm và phụ gia thực phẩm; Sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật quảng cáo.

Như vậy, kể từ ngày 16/7/2015, các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm và phụ gia thực phẩm; Sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật quảng cáo phải thực hiện theo Thông tư nói trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2015 và bãi bỏ Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top