Tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế

Ngày đăng: 19/12/2014 - Lượt xem: 4689

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế.

Nghị định này quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra y tế; thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên Thanh tra y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động Thanh tra y tế.
 
Theo đó, các cơ quan thực hiện chức năng Thanh tra y tế gồm: Cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 
Cụ thể, cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Bộ Y tế; Thanh tra Sở Y tế. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Cục Quản lý dược; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Y tế dự phòng; Cục An toàn thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Hoạt động Thanh tra y tế gồm hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
 
Trong đó, hoạt động thanh tra hành chính gồm: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Sở Y tế; thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; hoạt động thanh tra hành chính được tiến hành theo Đoàn thanh tra và các quy định của pháp luật về thanh tra hành chính
 
Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực: Y tế dự phòng, an toàn thực phẩm và môi trường y tế; khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền và bảo hiểm y tế; dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; dân số, kế hoạch hóa gia đình.
 
Nghị định có hiệu lực từ 27/2/2015.
Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top