Hội nghị Ban điều phối FAO/WHO Codex châu Á

Ngày đăng: 01/10/2016 - Lượt xem: 5648

Từ ngày 26-30/9/2016, Hội nghị lần thứ 20 Ban điều phối FAO/WHO Codex châu Á (CCASSIA) đã diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ.

Tham dự Hội nghị CCASIA lần thứ 20 có đại diện của 18/23 nước khu vực châu Á, 4 nước ngoài khu vực, 1 nước quan sát viên và 7 tổ chức quốc tế. Việt Nam cử đại diện Ủy ban Codex, Cục An toàn thực phẩm và Trung tâm Kỹ thuật 3 (Quatest 3), Tổng cục Tổng cục ĐLCL tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng liên bang Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ đã khai mạc và chào mừng Hội nghị. Các đại biểu của Bộ Y tế bang, Cơ quan Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm, Chủ tịch Codex quốc tế (CAC), đại điện FAO và WHO khu vực đã tham dự và phtas biểu chào mừng Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự với 13 nội dung khác nhau trong đó có các vấn đề chung như vai trò của Codex trong việc tăng cường hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia trong khu vực châu Á; sự áp dụng, phù hợp và hài hòa của các tiêu chuẩn Codex trong khu vực châu Á; sự cần thiết xây dựng tiêu chuẩn khu vực đáp ứng an toàn thực phẩm; Hướng dẫn các quốc gia châu Á tham gia chương trình Quỹ ủy thác Codex trong 12 năm tới.

Hội nghị cũng xem xét một số đề xuất xây dựng 1 số tiêu chuẩn khu vực như Tiêu chuẩn đồ uống độ cồn thấp, Tiêu chuẩn đối với sản phẩm tảo biển, Tiêu chuẩn đối với há cảo đông lạnh nhanh. Chuyển đổi Tiêu chuẩn khu vực đối với tương ớt thành tiêu chuẩn Codex quốc tế.

Ấn Độ được nhất trí đề cử làm chủ tịch của Ban điều phối Codex FAO/WHO khu vực châu Á (CCASIA) nhiệm kỳ 2. Hội nghị lần thứ 21 của CCASIA sẽ được tổ chức sau 2 năm, các chi tiết về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau. Dự thảo báo cáo của Hội nghị CCASIA 20 đã được thảo luận, chỉnh sửa và nhất trí thông qua.

Văn phòng Codex.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top