VĂN PHÒNG CỤC

Ngày đăng: 21/02/2014 - Lượt xem: 9059

VĂN PHÒNG CỤC

 

Chức năng:

          Tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Cục; thực hiện công tác hành chính, quản trị, lễ tân, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, công tác Đảng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

          a) Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Cục:

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Cục;

          - Điều phối hoạt động của các Đơn vị thuộc Cục (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp thuộc Cục) theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cục.

          b) Công tác tổng hợp:

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo kế hoạch công tác và kết quả hoạt động của Cục theo yêu cầu của Văn phòng Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ Y tế;

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Cục đến các đơn vị và đối tượng có liên quan;

- Tổng hợp hoạt động của Cục để lãnh đạo Cục báo cáo tại giao ban Bộ;

          - Tổng hợp lịch làm việc của lãnh đạo Cục hàng tuần, hàng tháng;

- Thường trực đường dây nóng thông tin về công tác an toàn thực phẩm của Cục.

          c) Công tác hành chính:

- Thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và bảo mật văn bản trong cơ quan Cục: tiếp nhận, quản lý, phân phối văn bản (đi, đến), điện tín, thư từ, sách báo, tài liệu đúng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác lưu trữ  theo quy định của Nhà nước;

- Cấp giấy giới thiệu và giấy đi đường theo quy định.

d) Công tác quản trị:

- Chịu trách nhiệm đầu mối mua sắm trang thiết bị, nội thất, văn phòng phẩm (Lãnh đạo Cục), nhiên liệu, sách báo, vật tư phục vụ cho hoạt động của Cục;

- Đảm bảo các điều kiện để tổ chức hoạt động hàng ngày và đột xuất của Cục: điện, nước uống, nước rửa và sửa chữa điện, nước... vệ sinh ngoại cảnh các phòng làm việc theo quy định;

- Đấu mối quản lý, đảm bảo sự thông suốt của các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax...) và bảo mật các thông tin thuộc lĩnh vực được phân công;

- Đầu mối bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi, làm đầu mối quản lý kỹ thuật về cấp phát, bảo dưỡng bảo trì các thiết bị tin học và hệ thống các máy tính của Cục;

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả xe và xăng xe, bảo đảm phương tiện cho cán bộ Cục đi công tác theo đúng quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện lao động công ích; xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

- Phối hợp với phòng Tài chính - kế toán định kỳ kiểm kê tài sản.

đ) Công tác lễ tân: Phục vụ, tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định; chịu trách nhiệm công tác lễ tân nội bộ, khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết và các công việc đột xuất khác có liên quan.

e) Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu, đề xuất giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Cục;

- Tham mưu, đầu mối xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì quy chế dân chủ và nội quy tại cơ quan Cục; phối hợp với các đơn vị chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức của Cục;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc Cục để triển khai công tác cải cách hành chính;

- Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Cục;

- Tham mưu và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và an toàn đơn vị;

- Thực hiện chuyên trách công tác Đảng.

g) Công tác chỉ đạo tuyến:

- Đầu mối theo dõi nhân lực, nhu cầu đào tạo và đề xuất hoạt động nâng cao năng lực của các tuyến;

- Đôn đốc địa phương triển khai công tác an toàn thực phẩm;

- Phối hợp các phòng liên quan hướng dẫn kiểm tra và giám sát hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm của địa phương.

h) Công tác Công nghệ thông tin:

- Đầu mối triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sơ dữ liệu trong quản lý an toàn thực phẩm;

- Tổ chức, quản lý, biên tập và cập nhật thường xuyên thông tin tuyên truyền trên trang WEB của Cục.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
202,981,609
Trong tháng
9,300
Hôm nay
9,300
Đang Online
465
Back To Top