An Giang: Tập huấn Công tác cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, điều tra ngộ độc thực phẩm và các văn bản mới liên quan đến công tác quản lý ATTP cho cán bộ tuyến huyện, thị, thành và tuyến xã, phường, thị trấn năm 2022

Ngày đăng: 04/04/2022 - Lượt xem: 626

Nhằm giúp cho cán bộ tuyến huyện, thị, thành và tuyến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa phương, trong khoảng thời gian từ 22/3/2022 đến 31/3/2022, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đã tổ chức 11 lớp tập huấn, với gần 250 đại biểu là cán bộ công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai chi tiết những nội dung về quy định của cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công tác điều tra ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới như:

  + Triển khai Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

+ Triển khai Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc Quy định về công tác Y tế Trường học trong cơ sở Giáo dục Đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

+ Triển khai Thông tư số 12/2021/TT-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

+ Triển khai Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế  về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2021.

+ Triển khai Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày  20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

+ Triển khai  Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Kết thúc tập huấn, các đại biểu thảo luận sôi nổi những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top