Chỉ đạo tuyến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng: 21/09/2020 - Lượt xem: 1138

Để đảm bảo chất lượng công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2020, ngày 27/8/2020 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-SYT về việc Chỉ đạo tuyến công tác đảm bảo ATTP năm 2020.

Từ ngày 03/9/2020 - 16/9/2020 Đoàn Chỉ đạo tuyến đã tiến hành kiểm tra chỉ đạo tuyến tại 8/8 huyện/thành phố, các nội dung tiến hành kiểm tra, chỉ đạo tuyến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo ATTP tại địa phương; Đánh giá và đề nghị các đơn vị tăng cường công tác quản lý ATTP tại địa phương.

Qua quá trình kiểm tra chỉ đạo tuyến, đoàn đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, 8/8 huyện/ thành phố đã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao như: Các đơn vị có sự chủ động trong việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm khi có sự thay đổi về nhân sự trên địa bàn, tham mưu kịp thời Uỷ ban nhân dân huyện và Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý; xây dựng Kế hoạch và triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong bảo đảm ATTP trong các đợt cao điểm về ATTP Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, Đại hội đảng bộ cấp huyện, triển khai chỉ đạo tuyến xã/phường/thị trấn thực hiện các hoạt động về ATTP trên địa bàn … đã kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về ATTP theo quy định hiện hành. Trung tâm Y tế và Phòng Y tế có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý  ATTP trên địa bàn.

Những tồn tại hạn chế trong đợt chỉ đạo tuyến năm 2020, hầu hết các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế có 01 cán bộ đảm nhiệm công tác ATTP tại huyện/thành phố, tại Phòng Y tế cán bộ còn kiêm nhiệm nhiều việc nên việc triển khai các hoạt động còn chậm; công tác lấy mẫu giám sát, cảnh báo mối nguy ô nhiễm thực phẩm chưa bám sát vào hướng dẫn của cấp trên.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn đã được Sở Y tế, UBND huyện, thành phố giao trong năm 2020 để triển khai kịp thời, hiệu quả theo đúng Kế hoạch đề ra; Tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông về ATTP trên dịa bàn; Chủ động hướng dẫn các cơ sở thực phẩm trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

                                                                  Chi cục ATVSTP Đắk Nông

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top