Đồng Tháp: Kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2015

Ngày đăng: 16/10/2015 - Lượt xem: 1240

Căn cứ Kế hoạch của BCĐLN Trung ương và triển khai Kế hoạch của BCĐLN tỉnh Đồng Tháp về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2015; 

Từ ngày 01/09/2015 đến 01/10/2015; BCĐLN về VSATTP đã thành lập 06 đoàn tuyến tỉnh, 12 đoàn tuyến huyện cùng 144 đoàn tuyến xã để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui đón Tết Trung thu.

Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 1.499 cơ sở. Trong đó phát hiện và xử lý 259 cơ sở không đạt các quy định về an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ không đạt là 17,28%). Trong  số 259 cơ sở vi phạm trên thì đoàn thanh - kiểm tra đã thực hiện nhắc nhỡ, đồng thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục đối với 252 cơ sở có các sai phạm nhẹ. Song song đó, đoàn cũng đã thực hiện xử phạt 07 cơ sở có các sai phạm nghiêm trọng với tổng số tiền phạt là 17.250.000 đồng, yêu cầu các cơ sở này nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục ngay sau khi thực hiện quyết định xử phạt.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thì công tác tuyên truyền ATTP trong dịp Tết Trung thu cũng được tăng cường với 07 lượt truyền hình, 413 lượt phát thanh, 11 buổi nói chuyện chuyên đề, 23 băng-rôn/khẩu hiệu, 13 xe loa và các hình thức tuyên truyền khác.

Nhìn chung, đa số các cơ sở được thanh tra, kiểm tra đều chấp hành khá tốt các quy định về ATTP (trên 80% đạt yêu cầu). Tuy nhiên, vẫn còn một số ít các cơ sở vi phạm các quy định về ATTP (dưới 20% không đạt yêu cầu). Trong đó, các vi phạm chủ yếu là do các cơ sở này kinh doanh tự phát theo thời vụ nên chưa thực hiện xác nhận kiến thức ATTP và khám sức khỏe cho nhân viên, điều kiện cơ sở cũng còn nhiều thiếu sót cần khắc phục…

Trong dịp Tết Trung thu năm 2015, các cơ quan, đơn vị chức năng đã chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và truyền thông, kết hợp với phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm tại chỗ giúp các chủ cơ sở thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về ATTP. Các đoàn thanh - kiểm tra đã xử lý đúng, kịp thời các hành vi vi phạm nhằm góp phần nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp.

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
154,017,694
Trong tháng
266,280
Hôm nay
40,035
Đang Online
240
Back To Top