Hà Nam: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cán bộ Mặt trận tổ quốc tuyến cơ sở năm 2023

Ngày đăng: 30/05/2023 - Lượt xem: 518

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 12/5/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với mục đích tăng cường vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị phố biến kiến thức an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc tuyến cơ sở.

Ông Trần Đình Tiến- Trưởng Ban dân vận Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQ thị xã Duy Tiên phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự các Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Chi cục An toàn thực phẩm; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và hơn 400 đại biểu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc của 16 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Ông Trần Quốc Trịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các tiêu chí về an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TU của tỉnh ủy Hà Nam; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về tăng cường anh ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; một số văn bản mới có liên quan đến điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm… và các nội dung, phương pháp phối hợp tuyên truyền vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận sôi nổi về những nội dung liên quan và đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát an toàn thực trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top