Hà Tĩnh Hội nghị tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng: 21/04/2019 - Lượt xem: 928

Sáng ngày 18/4/ 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai Kế hoạch “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019” và Kế hoạch thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ( Chủ trì Hội nghị); Đồng chí Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế, Tỉnh Ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (đồng chủ trì); Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, chi cục thuộc các Sở: Y tế, NN-PTNT, Công Thương; Cục Quản lý thị trường; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan thuộc 13 huyện/Thành phố/Thị xã trên đia bàn; Các đồng chí Chủ tịchUBND và các thành viên liên quan thuộc các xã/phường/thị trấn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội nghị đã nghe Thường trực BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh báo cáo tổng kết công tác ATTP 2108, nhiệm vụ 2019, Kế hoach triển khai “ tháng hành động vì ATTP 2109” và kế hoạch thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2108 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã.

Trong năm 2108 ban chỉ đạo Liên ngành VSATTP tỉnh, cùng các Sở, ngành liên quan, các địa phương đã tham mưu cho UBND các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác bảo đảm ATVSTP kịp thời có hiệu quả. Công tác truyền thông giáo dục được quan tâm, trong năm đã tổ chức được 177 lớp tập huấn và 605 buổi nói chuyện chuyen đề về ATTP  cho gần 20.000 người tham dự. ngoài ra còn thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền khác như Pano, tờ rưoi, ký cam kết thực hiện ATTP.v.v. Hoạt động thanh tra kiểm tra được tổ chức thường xuyên, trong năm 2018, toàn tỉnh đã thanh tra, kiểm tra 13.177 lượt cơ sở, phát hiện 1.930 lượt cơ sở vi phạm (chiếm tỷ lệ 14,6%); xử phạt hành chính 1.278 lượt cơ sở với số tiền gần 2 tỷ đồng.Tịch thu và tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm về ATVSTP có giá trị trên 600 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành NN&PTN đã tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Lũy kế đến tháng 12/2018, ngành đã kiểm tra 2.126 lượt cơ sở, trong đó, 848 cơ sở đạt loại A (chiếm 40%), 1.216 cơ sở đạt loại B (chiếm 57%) và 62 cơ sở đạt loại C (chiếm 3%).Triển khai các hoạt động hỗ trợ tư vấn đánh giá và chứng nhận VietGAP, VietGAHP cho 31 cơ sở. Xây dựng phát triển được 18 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 5 chuỗi được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Chủ đọng giám sát nguy cơ ô nhiêm thực phẩm với 6.466 mấu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm được kiểm tra có 385 mẫu không đạt chiếm tỷ lệ 5,9%.

Các hoạt động thực hiện quản lý cấp giấy chứng nhận ATTP được thực hiện theo phân cấp, trong năm 2018, toàn tỉnh đã cấp 813 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 2.259 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; 12 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; 5 giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Bên cạnh đó, công tác quản lý giết mổ được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.Ý thức về vệ sinh thú y, ATTP, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh giết mổ của người hành nghề giết mổ đã được nâng lên đáng kể.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, nhận thức của chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân đối với vấn đề ATTP được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh vấn đề quản lý ATVSTP vẫn còn những hạn chế như: Công tác giết mổ gia súc, gia cầm tập trung vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; một bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng vẫn còn coi nhẹ vấn đề ATVSTP; một số cơ quan chức năng, địa phương vẫn chưa vào cuộc quyết liệt; kinh doanh thực phẩm "bẩn” còn diễn phức tạp…Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị, các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đối với lĩnh vực ATTP nhằm nâng cao nhận thức về ATTP, biểu dương những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm ATTP và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành ATTP; các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt. Các cơ quan chức năng theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác , tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường hậu kiểm. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và trách nhiệm của UBND các cấp đặc biệt là tuyến huyên, xã.

Chi cục ATVSTP Hà Tĩnh

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
154,185,439
Trong tháng
434,025
Hôm nay
25,845
Đang Online
45
Back To Top