HƯỚNG DẪN TUYẾN CƠ SỞ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ ATTP ĐỐI VỚI CÁC XÃ VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI VÀ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2022-2025

Ngày đăng: 15/06/2022 - Lượt xem: 1331

Căn cứ Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyến cơ sở thực hiện tiêu chí 17.10 đối với các xã về nông thôn mới và tiêu chí 18.4 và 18.5 đối với các xã nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, Trung tâm Y tế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về ATTP trong cộng đồng, phối hợp tuyên truyền trực tiếp trong hội nghị tuyên vận tuyến xã; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung tuyên truyền kiến thức ATTP vào các hoạt động ngoại khóa trong các trường học; phối hợp với ngành Công thương, Nông nghiệp trên địa bàn trong quản lý ATTP; tập huấn kiến thức ATTP, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về ATTP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; hướng dẫn, giám sát các Trạm Y tế tham mưu cho UBND tuyến xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đối với trạm Y tế xã cần tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và thành lập tổ điều tra, đánh giá, giám sát hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTTP. Việc điều tra ban đầu thực hiện trong quý I, tổ chức đánh giá tổng kết vào quý IV theo mẫu bảng kiểm được Chi cục thiết kế.

Lãnh đạo Chi cục ATVSTP hướng dẫn cán bộ Trạm y tế và người dân vệ sinh bếp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục đang triển khai công tác giám sát, chỉ đạo tuyến cơ sở. Hiện tại đã thực hiện giám sát được 03 huyện, thành phố với 06 xã, phường. Trong đó chú trọng hướng dẫn, giúp đỡ các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, cán bộ của Chi cục đã cầm tay chỉ việc hướng dẫn cán bộ Trạm Y tế công tác điều tra, khảo sát ban đầu các hộ gia đình và các cơ sở thực phẩm để có đánh giá khách quan, chính xác, từ đó, định hướng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung để hoàn thiện được tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Kế hoạch trong năm 2022, Chi cục tổ chức giám sát hỗ trợ chuyên môn 18 lượt đối với 09 Trung tâm Y tế và 18 xã về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành mục tiêu về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đối với các xã trên địa bàn.

Chi cục ATVSTP Lào Cai

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top