Lạng Sơn: Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các huyện năm 2022

Ngày đăng: 21/09/2022 - Lượt xem: 759

          Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về việc kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, năm 2022.    

            Từ ngày 13-19/9/2022, Đoàn kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí Lý Kim Soi, Phó giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Sở Công Thương làm Phó trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022 đối với Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc.

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Văn Lãng

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Cao Lộc

Tại các buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn tập trung kiểm tra, giám sách các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm; việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; việc kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, thị trấn và việc hướng dẫn, UBND xã, thị trấn phân công công chức Văn hóa-Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm;...

            Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc cũng đã nêu một số khó khăn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm như: Thiếu nhân lực sau khi Phòng Y tế được sáp nhập vào Văn phòng, HĐND và UBND huyện; công chức Văn hóa-Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm không có trình độ chuyên môn về ATTP; kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu Y tế-Dân số đã hết giai đoạn thực hiện từ năm 2020, ngân sách địa phương đầu tư cho công tác quản lý an toàn thực phẩm còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tuyến xã chưa tự cân đối được kinh phí dành cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; việc xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm còn hạn chế, chủ yếu là nhắc nhở, vận động khắc phục nên chưa mang tính răn đe...

            Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc có một số kiến nghị đối với Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị cấp có thẩm quyền: Bổ sung biên chế cho UBND các huyện, để bố trí thêm nhân lực cho các phòng chuyên môn; tăng thêm kinh phí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm cho tuyến huyện, tuyến xã hàng năm; thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác ATTP thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, cán bộ Khoa An toàn thực phẩm/phụ trách ATTP thuộc Trung tâm Y tế và Ban chỉ đạo về VSATTP tuyến xã, thị trấn về công tác quản lý, thanh, kiểm tra VSATTP; đề nghị Sở Công Thương có văn bản hướng dẫn việc xác định tiêu chí cụ thể đối với “cơ sở nhỏ lẻ” để thuận lợi trong việc xác định cơ sở thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; đề nghị Sở Y tế có văn bản hướng dẫn thực hiện việc tập huấn, xác nhận kiến thức về ATTP thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý cho tuyến huyện,…

            Sau khi nghe Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc báo cáo tình hình công tác đảm bảo an  toàn thực phẩm năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn. Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao về công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc. Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện đã thực hiện đầy đủ nội dung, quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, qui chế, kế hoạch và báo cáo hoạt động,… Tuy nhiên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc cần bổ sung số liệu tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, số liệu thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP vào báo cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác tranh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công, phân cấp quản lý; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP.

Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, giám sát, đồng chí Lý Kim Soi, Phó giám đốc Sở Y tế Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Sở Công Thương Phó trưởng đoàn, đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Hữu Lũng, và Cao Lộc cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm tại Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                       Chi cục ATVSTP tỉnh Lạng Sơn

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top