Long An: Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về VSATTP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, triển khai Nghị định số 15/2018-NĐ-CP

Ngày đăng: 05/09/2018 - Lượt xem: 664

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, triển khai Nghị định số 15/2018-NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Long An triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.

Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An,Trưởng ban chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm chủ trì hội nghị.Tham dự hội nghị tại điểm cầu tuyến tỉnh là thành các viên của Ban chỉ đạoLiên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm, tại 15 điểm cầu tuyến huyện là các thành viên của Banchỉ đạoLiên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của các huyện/thị xã/thành phố và Trưởng Banchỉ đạoLiên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của các xã/phường/thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Ông Huỳnh Minh Phúc - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo sơ kết hoạt động củaBan chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2018. Bên cạnh đó,Ông Phạm Văn Luân - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai Nghị định số 15/2018-NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và triển khai kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Long An về công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Long An.Ngoài ra tại hội nghị các đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý về ATTP do ngành Nông nghiệp và  ngành Công thương quản lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nêu ra giải pháp để công tác bảo đảm ATTP năm 2018 của Ban chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết luận hội nghị,Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An,Trưởng ban chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong tình hình mới, thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, giải quyết các vấn đề khó khăn đang đặt ra trên địa bàn tỉnh Long An. Các cơ quan truyền thông tăng cường phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền về đảm bảo ATTP, phối hợp với các sở ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có kế hoạch và nội dung tuyên truyền cụ thể đến tất cả các đối tượng là người quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành, liên ngành về an toàn thực phẩm. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về VSATTP phối hợp với các sở ngành, địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động cụ thể giữa các sở ngành và địa phương. Giao giám đốc các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, khi tiếp nhận thông tin phản ánh về ATTP phải xử lý ngay.

Chi cục ATVSTP Long An

 

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
155,455,714
Trong tháng
464,835
Hôm nay
45,240
Đang Online
45
Back To Top