Sơn La tổ chức tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Ngày đăng: 24/06/2024 - Lượt xem: 228

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCD ngày 17/01/2024 của Ban Chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch số 37/KH-ATTP ngày 15/02/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La về Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm năm 2024; Kế hoạch số 93/KH-ATTP ngày 03/6/2024 về tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh Dịch vụ ăn uống, Thức ăn đường phố trên địa bàn trên địa bàn 08 huyện, thành phố của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La;

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm cho chủ cơ sở, người tham gia chế biến tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, Dịch vụ ăn uống,Thức ăn đường phố, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm có liên quan.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người tham gia chế biến tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, Dịch vụ ăn uống, Thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 09/6/2024 đến ngày 19/6/2024 tại địa bàn 08 huyện, thành phố (Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La) cho 960 đại biểu là chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, Dịch vụ ăn uống, Thức ăn đường phố.

Thông qua Hội nghị các đại biểu cơ bản nắm được các nội dung quy định về An toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y  tế; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 124/2021/NĐCP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng …); Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn công tác giám sát mối nguy, cảnh báo mối nguy ô nhiễm thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi sinh vật có trong thực phẩm;  Kỹ năng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn; Kỹ năng giám sát quy trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến thực phẩm của cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/03/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Hướng dẫn việc ghi sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn;  Hướng dẫn trả lời Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-ATTP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm)

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top