UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP và các hội, đoàn thể tổ chức giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 29/05/2018 - Lượt xem: 2615

Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-UBND-UBMTTQ ngày 30/11/2016 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch số 256/ KH-MTTQ-BTT ngày 19/3/2018 về việc giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại 04 huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017. Với mục đích nắm tình hình và đánh giá kết quả quản lý nhà nước v

Giám sát việc xây dựng các mô hình, các điển hình trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kết quả trong công tác phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn; Thông qua việc giám sát đề xuất, kiến nghị với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở địa phương, cơ sở.

Nội dung giám sát tập trung vào: Hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã về an toàn thực phẩm; Tình hình hoạt động của các hộ gia đình, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; việc áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất, chế biến; ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, những đề xuất kiến nghị; Đi khảo sát thực tế một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Hòa, Sông Hinh, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa.

Kết quả giám sát cho thấy công tác quản lý nhà nước về ATTP tại 04 địa phương giám sát triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về ATTP tương đối tốt, công tác chỉ đạo triển khai của các cấp ủy, chính quyền rất sâu sát, quyết liệt nhiều văn bản chỉ đạo được ban hành. Chính vì vậy, trong năm 2017 04 địa phương không xảy ra ngộ độc thực phẩm; số cơ sở thực phẩm được kiểm tra tăng hơn so với năm 2016; công tác tuyên truyền tăng cường đa dạng và phong phú với nhiều hình thức; tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: 02/04 địa phương đã tổng rà soát được số cơ sở thực phẩm có trên địa bàn, nhưng chưa phân rõ ngành nào quản lý, còn lúng túng trong quản lý; số cơ sở vi phạm ATTP bị xử lý hành chính còn hạn chế, chỉ mới dừng lại nhắc nhở; chưa đầu tư quy hoạch các vùng nguyên liệu an toàn; chất lượng phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhất hàng thủy sản, rau, quả tại các chợ nông thôn.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhìn chung các cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP, đa số các cơ sở đều được các cơ quản lý ATTp cấp giấy chứng nhận đủ điều ATTP, giấy công bố chất lượng sản phẩm, chủ cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, giấy xác nhận kiến thức. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cơ sở chưa công bố chất lượng thực phẩm mà đã bán sản phẩm ra thị trường, giấy khám sức khỏe hết hạn, công nhân chưa được cập nhật kiến thức ATTP, điều kiện vệ sinh cơ sở chưa đảm bảo ATTP…

Qua kết quả giám sát Đoàn giám sát UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kiến nghị với các địa phương còn tồn tại hạn chế mà Đoàn đã phát hiện, khắc phục trong thời gian sớm nhất, quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP tại các địa phương, đầu tư về năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; đầu tư kinh phí cho công tác hậu kiểm; rà soát thống kê, phân loại cơ sở thực phẩm đóng trên địa bàn; tăng cường ký cam kết ATTP đối với các hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, nhằm mang tính răng đe, đưa lên thông tin đại chúng những cơ sở vi phạm ATTP để người dân không sử dụng; tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm ATTP trong cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Chi Cục ATVSTP tỉnh Phú Yên

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
152,742,904
Trong tháng
247,245
Hôm nay
13,320
Đang Online
345
Back To Top