Vĩnh Long: Kiểm tra Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tuyến huyện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Ngày đăng: 10/01/2023 - Lượt xem: 570

Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành của ngành Y tế làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, ngày 05/01/2023 Đoàn kiểm tra số 1 do ngành Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và các tổ chức chính trị-xã hội kiểm tra công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Vũng Liêm.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra được nghe đại diện địa phương báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, quản lý về an toàn thực phẩm năm 2022, công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 tại Vũng Liêm. Trước đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của huyện Vũng Liêm. Qua đó, Đoàn kiểm tra đã có ý kiến trao đổi, làm rõ thêm đối với các khó khăn, vướng mắc, tồn tại của địa phương để làm cơ sở đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2023.

Kết thúc buổi làm việc, Bs. CKII. Lê Thị Tuyết Nhung – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP - Trưởng đoàn kiểm tra đã có nhận xét, đánh giá và kết luận đối với địa phương. Cụ thể là, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Vũng Liêm cơ bản đã có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt các công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch năm 2022 tại địa phương, đồng thời tổ chức Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ Hội Xuân năm 2023 theo đúng hướng dẫn của tuyến tỉnh. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tại địa phương cần chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 của Ban chỉ đạo tuyến tỉnh, lưu ý các đoàn kiểm tra hoạt động theo phân công, phân cấp, tránh chồng chéo giữa tuyến trên, tuyến dưới;

- Tăng cường công tác truyền thông ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cho người dân và các đoàn thể tại địa phương;

- Phối hợp với các đoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Quan tâm quản lý điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học, đối với các cơ sở giữ trẻ theo hình thức hộ gia đình;

- Tăng cường công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các đối tượng theo phân công, phân cấp quản lý;

- Quan tâm kiểm tra, giám sát kịp thời đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe về hồ sơ công bố, hồ sơ quảng cáo sản phẩm, việc lưu hành sản phẩm không đảm bảo an toàn;

- Tăng cường nguồn ngân sách cho hoạt động kiểm tra liên ngành, kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP tại địa phương;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định./.

                                                                                           Chi cục ATVSTP tỉnh Vĩnh Long

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top