Yên Bái: Hội nghị, cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng sản xuất nước đá, nước uống đóng chai, đóng bình

Ngày đăng: 19/03/2023 - Lượt xem: 487

Hội nghị, cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng sản xuất nước đá, nước uống đóng chai, đóng bình

Hiện nay nhu cầu sử dụng nước đá dùng liền, nước uống đóng chai, bình của người dân không ngừng gia tăng cao nhất là vào thời điểm nắng nóng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nước đá dùng liền; nước uống đóng chai, bình nhằm giúp cho các cơ sở sản xuất nước đá, nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 17/3/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng là chủ cơ sở và nhân viên tham gia sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước đá, nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Với mục đích trang bị các kiến thức về các điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình, nước đá dùng liền, phòng chống ngộ độc thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, triển khai các văn bản quy định pháp luật về An toàn thực phẩm gồm: Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; QCVN 10/2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đà dùng liền; QCVN 06-1:2010/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai; Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sau khi được báo cáo viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên tại hội nghị các học viên tham gia trao đổi và thảo luận tích cực, kiến nghị và trình bày một số vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm quá trình thực hiện sản xuất tại cơ sở, qua đó các học viên đã hiểu nhận thức rõ được các yêu cầu cơ bản đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, bình, nước đá dùng liền.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top