Hỏi - đáp: Làm rõ điều khoản thi hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo?

Ngày đăng: 21/11/2015 - Lượt xem: 2290

Câu hỏi của Chi Cục: Tại sao thông tư 09/2015/TT-BYT không có điều khoản thu hồi giấy xác nhận quảng cáo mà là hết hiệu lực của giấy xác nhận quảng cáo.

Trả lời:

Thu hồi là thu lại Giấy đã cấp ra, cơ quan nào cấp Giấy thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi. Khi thực hiện thu hồi phải có quyết định thu hồi nêu rõ lý do thu hồi.

Hết hiệu lực: Tức là Giấy đã cấp ra không còn giá trị sử dụng về mặt pháp lý.

Tại khoản 3, điều  23 của Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế quy định:

3) Các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ:

a) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực.

b) Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

c) Sản phẩm, hàng hóa có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng;

d) Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi.

Luật xử phạt vi phạm hành chính:

Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng

Cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng đã đăng ký hoặc công bố và hàng hóa khác không bảo đảm chất lượng, điều kiện lưu thông thì phải thu hồi các sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top