Bộ Y tế ban hành Kế hoạch Kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Ngày đăng: 08/09/2017 - Lượt xem: 12631

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 975/KH-BYT ngày 07/9/2017 về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

1. Mục đích của KH thanh kiểm tra:

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

2. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng quy định của pháp luật.

c) Thông qua hoạt động kiểm tra tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng; phổ biến Nghị quyết 43, Nghị quyết 44, Chỉ thị 17/TTg và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, chú trọng các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo trên các trang Thông tin điện tử; các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

3. Triển khai thực hiện

3.1. Tại Trung ương

Thành lập 02 Đoàn kiểm tra theo chuyên đề sau:

Đoàn kiểm tra số 01: Kiểm tra chuyên đề hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử do Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tiến hành kiểm tra (Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử lựa chọn 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử để lập danh sách kiểm tra).

 Đoàn kiểm tra số 02: Kiểm tra chuyên đề hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng: Cục An toàn thực phẩm phối hợp với C49 Bộ Công an, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo thực phẩm chức năng tại Long An, Hà Nội.

1.2. Thời gian thực hiện:

Đoàn số 01: Triển khai từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2017.

Đoàn số 02: Triển khai từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2017.

3.2. Tại địa phương:

Chi cục ATVSTP tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn quản lý theo Nghị quyết số 44 và Chỉ thị 17/TTg.

 3.3. Phân công thực hiện:

- Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, các viện kiểm nghiệm triển khai kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.  

- Các viện: Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục An toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra, lấy mẫu theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hàng năm, Cục An toàn thực phẩm tham mưu cho Bộ Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44 và Chỉ thị 17/TTg trên địa bàn.

Tải kế hoạch tại đây

VFA

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top