Cục ATTP thu hồi 03 giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo đã cấp cho 03 sản phẩm TPCN của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á

Ngày đăng: 29/08/2014 - Lượt xem: 3902

Liên quan đến việc xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm, ngày 29/8/2014 Cục trưởng Cục ATTP đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-ATTP thu hồi hiệu lực 03 Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo đã cấp cho 03 sản phẩm TPCN: Định xuyễn hoàn; Kim thận bảo số 2; Kim thận bảo số 1 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á, cụ thể bao gồm:

  1. Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo số 1131/2010/TNQC-ATTP ngày 29/09/2010 cho sản phẩm Thực phẩm chức năng Định Suyễn Hoàn;
  2. Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo số 1203/2010/TNQC-ATTP ngày 08/10/2010 cho sản phẩm Thực phẩm chức năng Kim thận bảo số 2;
  3. Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo số 1204/2010/TNQC-ATTP ngày 08/10/2010 cho sản phẩm Thực phẩm chức năng Kim thận bảo số 1.

Lý do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á đã vi phạm: quảng cáo sản phẩm TPCN Định Suyễn Hoàn và sản phẩm TPCN Kim Thận Bảo có nội dung không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 20/8/2013 của Cục trưởng Cục ATTP nhưng đến nay chưa chấp hành đầy đầy đủ mức phạt ghi trong quyết định. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á nộp lại 03 Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo nói trên về Cục ATTP (Phòng Thông tin giáo dục truyền thông) trước ngày 04/9/2014.

Cùng với việc thu hồi 03 giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo như vừa nêu, Cục ATTP đã đình chỉ hoàn toàn việc quảng cáo 03 sản phẩm TPCN: Định xuyễn hoàn; Kim thận bảo số 2; Kim thận bảo số 1 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á theo các nội dung quảng cáo đã xác nhận nói trên từ ngày 29/8/2014. Do vậy, các cơ quan phát hành quảng cáo sẽ từ chối thực hiện việc phát hành quảng cáo đối với 03 sản phẩm này.

        Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, từ này đến hết năm 2014 Cục ATTP sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục rà soát nhằm phát hiện, xử lý các vi phạm về quảng cáo thực phẩm. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, Cục ATTP sẽ kiên quyết thu hồi giấy xác nhận đăng ký quảng cáo, đình chỉ việc quảng cáo sai quy định đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc chấp hành không nghiêm quyết định xử phạt. Đối với các trường hợp nộp phạt không đúng thời gian quy định sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi chấp hành quyết định xử phạt muộn thời gian theo quy định của pháp luật./.

 

                                                          Phòng Công tác thanh tra - VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top