Kết quả thanh tra, kiểm tra nước uống đóng bình, đóng chai tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 16/01/2014 - Lượt xem: 3317

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Cục An toàn thực phẩm kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra được 100% các cơ sở nước uống đóng bình, đóng chai trong phạm vi quản lý (466 cơ sở). Kết quả kiểm tra ghi nhận: đa số các cơ sở thiết kế, bố trí các khu vực sản xuất phù hợp với công năng sản xuất, có sự tách biệt giữa các khu vực; trang thiết bị, dụng cụ sản xuất phù hợp, dễ vệ sinh, phòng chiết rót có trang thiết bị diệt khuẩn không khí; nguồn nước dùng để vệ sinh phù hợp theo QCVN 02:2009/BYT; số cơ sở có kết quả xét nghiệm mẫu nước thành phẩm đạt là 355/376 (94,4%).

Các đoàn thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những vi phạm quy định ATTP chủ yếu tại các cơ sở như sau: vi phạm về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (chưa có hoặc hết hiệu lực) là 180 cơ sở (38,6%); vi phạm về Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy (chưa có hoặc hết hiệu lực) là 86 cơ sở (18,5%); vi phạm về điều kiện vệ sinh là 114 cơ sở (24,4%), điều kiện trang thiết bị dụng cụ là 121 cơ sở (25,9%), điều kiện về con người là 179 cơ sở (38,4%); vi phạm về nguồn nước sử dụng để sản xuất là 134 cơ sở (28,7%); một số vi phạm khác về bao bì, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm (từ 0,9% đến 12%).

Các cơ quan chức năng địa phương đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật: nhắc nhở để hoàn thiện, khắc phục đối với 145/466 cơ sở (31,1%); xử lý vi phạm đối với 27/466 cơ sở (5,8%): phạt tiền 21 cơ sở với tổng số tiền là 147.160.000 đồng, đình chỉ hoạt động/lưu hành sản phẩm 06 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm 07 cơ sở.  

Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top