Thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Nguyên đán năm 2014 tại Khánh Hòa và Bình Thuận

Ngày đăng: 02/01/2014 - Lượt xem: 3148

Từ ngày 24 đến ngày 27/12/2013, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP số 2 theo Quyết định số 5064/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã tiến hành thanh tra, kiểm tại Khánh Hòa, Bình Thuận.

Sau khi làm việc với Thường trực BCĐ liên ngành VSATTP của địa phương, Đoàn liên ngành T.Ư đã phối hợp với địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra tại một số cơ sở thực phẩm thuộc địa bàn, kết quả thanh tra, kiểm tra tại 2 tỉnh nói trên được tóm tắt như sau:

Tại Khánh Hòa: Theo báo cáo của Thường trực BCĐ của tỉnh, qua điều tra của ngành y tế ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 19.941 cơ sở thực phẩm (1.662 cơ sở sản xuất; 5.658 cơ sở kinh doanh; 12.621 cơ sở dịch vụ ăn uống). Năm 2013, UBND tỉnh, BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát xao công tác thanh tra, kiểm tra ATTP. Đồng thời đẩy mạnh thông tin giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm ATTP của toàn xã hội. Chính vì vậy, năm 2013 Khánh Hòa không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Hiện tại, trong dịp Tết Nguyến đán năm 2014, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 19 ngày 10/12/2013 về việc phục vụ Tết Nguyên đán năm 2014 và kế hoạch số 7473 ngày 19/12/2013 về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2014. Đồng thời, BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai công tác bảo đảm ATTP tết Nguyên đán, tăng cường thanh tra, kiểm tra. Hiện tại, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP đã được thành lập và đang tiến hành thanh tra theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Sau khi làm việc với Thường trực BCĐ, Đoàn liên ngành T.Ư đã phối hợp với địa phương thanh tra tại 02 cơ sở thực phẩm, kết quả ghi nhận:

(1) Tại Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam – Chi nhánh  Nha Trang: Qua kiểm tra, đánh giá ngẫu nhiên phát hiện một số tồn tại, vi phạm:

+ Thịt đông lạnh có hiện tương rã đông sau đó đông lại;

+ Dụng cụ lò nướng thực phẩm chưa được vệ sinh thường xuyên;

+ Nơi kinh doanh rau chưa có đủ giá kê;

+ Khu vực kinh doanh hàng ăn ngay có ruồi.

+ Tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện 02 sản phẩm có nhãn với nội dung không phù hợp với công bố, bao gồm:

(1) Sản phẩm Tàu hũ (Công ty TNHH THAI Corp Intertional VN, địa chỉ 40 bà Huyện Thanh Quan, phường 6 quận Ba, Tp. Hồ Chí Minh): Ghi sai về tên sản phẩm; một số nội dung trên nhãn không phù hợp với nhãn công bố;

(2) Sản phẩm Đậu hũ (Công ty cổ phần KIM & KIM, số 84A – 86 Vành đai trong, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh): Ghi sai về thành phần (Công bố 70% đậu nành; nhãn lưu hành ghi 100 % đậu nành).

Đoàn thanh tra liên ngành T.Ư đã yêu cầu cơ sở này dừng bán các sản phẩm có nhãn ghi không phù hợp nói trên, thông báo cho nhà sản xuất/cung cấp để khắc phục; giao Chi cục ATVSTP Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc khắc phục, phúc tra, xử lý vi phạm theo quy định, báo cáo về Cục ATTP cùng với báo cáo kết quả thanh tra tết 2014. Tại thời điểm thanh tra, đoàn đã lấy 02 mẫu để gửi về Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm đánh giá các chỉ tiêu ATTP.

(2) Kiểm tra tại hộ gia đình sản xuất rượu của ông Võ Ngọc Dương, thôn Phú Ân Nam, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa, tại thời điểm kiểm tra cơ sở không hoạt động, tuy nhiên các sản phẩm rượu do cơ sở sản xuất đều đã được công bố theo đúng quy định.

Tại Bình Thuận: Qua làm việc với BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh ghi nhận UBND tỉnh Bình Thuận đã quan tâm chỉ đạo, kiện toàn BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh và 100% các huyện, xã; chỉ đạo xã sát xao công tác thanh tra, kiểm tra ATTP nhất là trong dịp tết Nguyên đán 2014.

Để làm tốt công tác quản lý ATTP thuộc phạm vi được phân công, Chi cục ATVSTP Bình Thuận đã thống kê, lập danh sách tất cả các nhà hàng/khách sạn - Kinh doanh DVAU, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai thuộc tỉnh.

Trong dịp tết 2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Kế hoạch số 4643 ngày 14/11/2013 về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán 2014. Đồng thời, BCĐ liên ngành VSATTP của tỉnh, các Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Chi cục ATVSTP đều có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp tết.

Theo báo cáo của BCĐ, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có sự tham gia của các lực lượng chức năng, tiến hành thanh tra, kiểm tra từ ngày 26/12/2013 đến hết tết Nguyên đán.

Sau khi làm việc với BCĐ, Đoàn liên ngành Trung ương đã phối hợp với địa phương thanh tra/thị sát tại 03 cơ sở, kết quả như sau:

(1) Tại siêu thị Lotte Mark – Chi nhánh Phan Thiết (hoạt động từ 15/12/2013): Qua kiểm tra phát hiện một số tồn tại, vi phạm:

          + Siêu thị chưa có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP;

          + Chưa thực hiện khám sức khỏe và học tập kiến thức ATTP cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm;

           + Trong siêu thị có 02 cơ sở thuê lại mặt bằng để kinh doanh thực phẩm chức năng đều chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

          Đoàn liên ngành Trung ương đã yêu cầu các cơ sở này thực hiện ngay việc khám sức khỏe, học tập kiến thức ATTP cho người trực tiếp kinh doanh thực phẩm và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; đề nghị Sở công thương, Y tế hướng dẫn chi tiết cơ sở việc khắc phục và giao Sở Y tế, Sở Công thương phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi việc khắc phục, phúc tra, xử lý vi phạm theo quy đinh.

Tại Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, qua thanh tra phát hiện một số tồn tại:

+ Điều kiện mặt bằng khu vực chứa và xử lý nước bị vỡ hỏng, chưa được cải tạo.

+ Chỉ tiêu Flouride của nước khoáng thiên nhiên có ga ở mức cao 7,9 mg/l trong khi đó QCKT 6-1:2010 quy định mức tối đa là 1,5 mg/l song nhãn đang lưu hành chưa có nội dung chú ý về việc hàm lượng Flouride của nước khoáng thiên nhiên có ga cao trên 1,5 mg/l (cơ sở đã in lại nhãn mới cho các lô hàng tiếp theo, trong đó có chú ý về việc hàm lượng Flouride của nước khoáng thiên nhiên có ga cao trên 1,5 mg/l và không dùng cho trẻ em dưới 7 tuổi).

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã lấy 05 mẫu để kiểm nghiệm một số chỉ tiêu ATTP.

Ngoài 02 cơ sở nói trên, Đoàn thanh tra đã thị sát tại 01 cơ sở giết mổ heo ghi nhận, điều kiện vệ sinh cơ sở không đảm bảo, việc xử lý môi trường chưa đạt yêu cầu. Theo báo cáo của BCĐ của tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 07 cơ sở giết mổ tập trung, hoạt động cầm chừng với số lượng ít, đa số còn lại là giết mổ chui, giết mổ tại gia đình, do vậy công tác quản lý ATTP trong lĩnh vực vệ sinh thú y vẫn là vấn đề lan giải.

Cùng với việc triển khai của Đoàn số 2 của Bộ Y tế (Đoàn số 8 của BCĐ liên ngành TƯ) như nêu trên, hiện tại 08 đoàn liên ngành khác của Trung ương do các Cục, Vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương chủ trì đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố trọng điểm khác. Đồng thời, tại tất cả các địa phương trong cả nước cũng đang tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về ATTP. Theo chỉ đạo của BCĐ liên ngành Trung ương, việc thanh tra, kiểm tra sẽ được triển khai liên tục đến qua Nguyên đán và duy trì liên tục trong năm 2014, các vi phạm sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn./.

 

Nguyễn Văn Nhiên – Cục ATTP

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top