Thông báo lô hàng thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn CLVSATTP

Ngày đăng: 15/12/2011 - Lượt xem: 4633

Vừa qua, trong quá trình giải quyết đơn thư phản ánh liên quan đến chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng.

Cục ATVSTP đã phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, chi cục ATVSTP Hà Nội tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS, địa chỉ 54 Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, quá trình thanh tra đã phát hiện 03 sản phẩm sau đây không đảm bảo chất lượng VSATTP:

TT

     Tên sản phẩm

Sản phẩm của công ty

   Lý do không đạt

1

Thực phẩm bổ sung Cốm sữa non Smart Colostrum NSX 05/5/2011

HD 04/5/2013

Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS, địa chỉ 54 Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hàm lượng Canxi, ViatminB1, ViatminB2 thấp hơn tiêu chuẩn công bố

2

Thực phẩm bổ sung Cốm sữa non Smart Colostrum NSX 16/8/2011

 HD 16/8/2013

Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS, địa chỉ 54 Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hàm lượng Canxi, ViatminB1, ViatminB2 thấp hơn tiêu chuẩn công bố

3

Thực phẩm bổ sung Cốm sữa non Smart Plus1

NSX 07/7/2011

HD 07/7/2013

Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS, địa chỉ 54 Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hàm lượng Canxi, ViatminB1, ViatminB2 thấp hơn tiêu chuẩn công bố

 

Để kịp thời ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm chức năng không đảm bảo CLVSATTP lưu thông trên thị trường có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt với trẻ em, Cục ATVSTP yêu cầu:

1. Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS dừng ngay việc kinh doanh 03 sản phẩm có số lô nêu trên đồng thời khẩn trương thu hồi 03 lô sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, báo cáo chi tiết toàn bộ số sản phẩm đã nhập, đã bán, còn tồn về Cục ATVSTP trước ngày 10/12/2011. Sau thời gian  trên nếu phát hiện sản phẩm vẫn lưu thông trên thị trường Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS chỉ được phép sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn CLVSATTP và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cục ATVSTP đề nghị Chi cục ATVSTP các tỉnh thành phố giám sát việc dừng kinh doanh 03  lô sản phẩm nói trên của Công ty cổ phần Dược - Công nghệ sinh học BIOFOCUS đặc biệt là kinh doanh tại các nhà thuốc, nếu phát hiện vi phạm phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục ATVSTP để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Tải nội dung công văn tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top