Thủ tục hành chính

Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Lĩnh vực thống kê An toàn thực phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục An toàn thực phẩm, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội (theo quy trình một cửa).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định
File đính kèm Tải file
Bước 1 Trước khi Quyết định chỉ định hết hiệu lực 90 ngày, cơ sở kiểm nghiệm nộp hồ sơ gia hạn chỉ định về Cục An toàn thực phẩm.
Bước 2 Cục An toàn thực phẩm xem xét cấp gia hạn cho cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
  Thành phần hồ sơ
1.
  1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

2. Kết quả so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo đối với chỉ tiêu/phép thử do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo, liên quan đến phạm vi đăng ký tổ chức;

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm nghiệm trong thời gian được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

 Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 

  1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và
  3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
  4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
  6.  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Tìm kiếm

Đang tìm kiếm...

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
155,457,274
Trong tháng
466,395
Hôm nay
46,800
Đang Online
135
Back To Top