Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2013

Ngày đăng: 12/05/2013 - Lượt xem: 9224

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Bộ Y tế – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 19/3/2013 về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2013 với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”. Theo kế hoạch, thời gian báo cáo kết quả triển khai các hoạt động bảo đảm ATVSTP trong tháng hành động năm 2013 gửi về Cục An toàn thực phẩm chậm nhất là ngày 25/5/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để các hoạt động triển khai đúng tiến độ, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố tổng hợp báo cáo các kết quả đạt được theo Mẫu báo cáo Mẫu 5 – Phiếu báo cáo “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế và bổ sung thêm các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ % các cơ sở có bếp ăn tập thể đông người ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm ATTP (theo chỉ tiêu là 80%).

- Số vụ ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể trong Tháng hành động 2013 so với cùng kỳ năm 2012 (theo chỉ tiêu giảm 10%).

- Tỷ lệ % các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được tiếp cận với những nội dung cơ bản của Luật An toàn thực phẩm (theo chỉ tiêu là 100%).

Địa chỉ xin gửi về: Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) – Tel: 0438464489; Fax: 0438463739; Email: phongtruyenthong@vfa.gov.vn chậm nhất ngày 25/5/2013.

Tải công văn tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top