Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012

Ngày đăng: 19/04/2012 - Lượt xem: 7585

Ngày 15/4/2012, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum đã triển khai lớp tập huấn các quy định pháp luật và kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn thuộc tuyến tỉnh quản lý, với sự tham gia của 123 học viên của 77 cơ sở

Tại buổi tập huấn, Chi cục trưởng cũng đã phổ biến Luật An toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Kế hoạch 349/KH-UBND 12/3/1012 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 phê duyệt Chiến lược quóc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; và các học viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh thực phẩm; quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm; quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh thực phẩm.

Kết quả của buổi tập huấn, các học viên đã nâng cao nhận thức của mình trong vai trò, trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm, thể hiện thông qua sự nghiêm túc trong việc tham gia lớp tập huấn và bài kiểm tra đầu ra./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Kon Tum

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top