Ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số Điều của Luật quảng cáo

Ngày đăng: 19/11/2013 - Lượt xem: 2872

Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về việc “Quy định chi tiết một số Điều của Luật quảng cáo”. Nghị định bao gồm 7 chương, 30 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

Theo Nghị định này việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 12 Nghị định chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo. Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn có trách nhiệm xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Như vậy các thực phẩm, phụ gia thực phẩm trước khi tiến hành quảng cáo phải được Bộ Y tế xác nhận nội dung quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng với nội dung đã được xác nhận.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top