Ban hành Thông tư “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế

Ngày đăng: 14/08/2013 - Lượt xem: 3538

Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế căn cứ theo Luật an toàn thực phẩm trên cơ sở hài hoà với tiêu chuẩn của Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex.

Thông tư số 24/2013/TT-BYT quy định dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt và các sản phẩm động vật.

Thông tư này bãi bỏ phần 2 “Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú ý trong thực phẩm” ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm” kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

 Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Vũ Đức Ân-VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top