Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo TPCN cuối năm 2013, đầu năm 2014

Ngày đăng: 03/04/2014 - Lượt xem: 4598

Thực hiện Kế hoạch số 954/KH-BYT ngày 05/12/2014 của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) cuối năm 2013, đầu năm 2014, trong thời gian vừa qua các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang triển khai theo đúng kế hoạch.

Để thống kê báo cáo tình hình thanh tra, kiểm tra về TPCN theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục ATTP kính đề nghị Sở Y tế, Chi cục ATVSTP các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổng hợp và báo cáo số liệu kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng của địa phương theo mẫu báo cáo đính kèm.

Kết quả thanh tra, kiểm tra TPCN xin gửi về Cục ATTP trước ngày 10/4/2014 theo đường công văn và qua địa chỉ email: thanhtraattp@vfa.gov.vn để Cục ATTP tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tải mẫu báo cáo tại đây

Công văn

 

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top