Chấp thuận kết quả dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 25/02/2015 - Lượt xem: 4660

Ngày 14/2/2015, Bộ Y tế đã có Công văn số 1200/BYT-ATTP gửi các Bộ: Tài chính, Công thương, Nông nghiêp, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông về việc chấp thuận kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 16/12/2014, Bộ Y tế đã công bố 02 dịch vụ công trực tuyến mức 4 đối với “Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Các loại hồ sơ này được Cục An toàn thực phẩm xác nhận bằng chữ ký điện tử và dấu điện tử do Ban cơ yếu chính phủ cấp. Tuy nhiên theo phản ánh của một số doanh nghiệp, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, một số cơ quan không chấp nhận bản xác nhận điển tử này.

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông, quảng bá sản phẩm thực phẩm. Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ chỉ đạo các cơ quan liên quan do quý Bộ quản lý chấp thuận kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Y tế xác nhận bằng văn bản điện tử có chữ ký và đóng dấu bằng chữ ký số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Ban cơ yếu chính phủ cấp và kiểm tra giám sát kết quả này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử Cục An toàn thực phẩm tại các địa chỉ: http://congbosanpham.vfa.gov.vn; http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn. http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top