Công điện Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với siêu bão HaiYan

Ngày đăng: 07/11/2013 - Lượt xem: 2341

 

BỘ Y TẾ
 

 

Số: 7254/CĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà Nội, 18h00 ngày 08 tháng 11 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với siêu bão HaiYan

(Công điện số 3 về bão HaiYan)

 BỘ Y TẾ ĐIỆN

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên;

- Văn phòng Bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Truyền thông – thi đua khen thưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên.

Siêu bão HaiYan đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía biển Đông. Dự kiến khoảng 4h sáng ngày 10 tháng 11 bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Bình  đến Quảng Ngãi. Đây là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống đối phó với bão HaiYan và các tình huống mưa lũ có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1816/CĐ-TTg ngày 07/11/2013 và tại cuộc họp phòng chống, ứng phó bão HaiYan chiều ngày 08/11/2013; Bộ Y tế yêu cầu: Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên; Văn phòng Bộ, các Cục/Vụ chức năng và các Đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên triển khai ngay những công việc sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão HaiYan; chủ động phối hợp với các ban/ngành có liên quan trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa, bão; triển khai các phương án chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó phát huy phương châm bốn tại chỗ, ứng phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại sức khỏe và tính mạng về người và tài sản do mưa, bão gây ra.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên:

 - Huy động toàn bộ lực lượng y tế của địa phương phối hợp với lực lượng quân y trên địa bàn chủ động đối phó với bão HaiYan; sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão...và tổ chức trực ban, trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra. Các đội cấp cứu cơ động trực 24/24h luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có lệnh. Chuẩn bị nhóm nhân viên y tế hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân gặp sang chấn tâm lý sau bão.

- Khẩn trương triển khai ngay các phương án bảo vệ, hỗ trợ hoặc di dời cơ sở y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra. Xây dựng kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ bị ngập úng.

- Phối hợp các sở, ban, ngành tại địa phương chủ động đối phó với tình huống bị mưa lũ chia cắt dài ngày, hướng dẫn nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, phương pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm, thực hiện nếp sống vệ sinh để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh phát sinh sau bão. Khi có lệnh của cấp có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm, khu vực chưa tổ chức di dời được phải sẵn sàng có hình thức phòng tránh an toàn cho người và tài sản.

3. Cục Quản lý khám chữa bệnh:

Có văn bản và tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tại các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng của mưa, bão.

 Chỉ đạo các Bệnh viện trực thuộc Bộ tổ chức các đội cấp cứu ứng trực, sẵn sàng cơ động chi viện khi có lệnh; trực tiếp đi kiểm tra tại một số điểm nhằm nâng cao tính sẵn sàng của các đơn vị.

4. Cục Y tế Dự phòng:

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng của bão tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, vệ sinh phòng, chống dịch tại các địa phương. Chủ động dự trữ hóa chất, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch, kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh phát sinh; kịp thời hỗ trợ, chi viện các địa phương khi cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện các khuyến cáo hướng dẫn về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh . 

5. Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch- Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ huy, chuẩn bị các phương án, kịp thời chỉ đạo các đơn vị theo hệ thống khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bão.

6. Vụ truyền Thông và Thi đua khen thưởng chỉ đạo Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe đời sống, Báo Gia đình xã hội, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế thường xuyên theo dõi, đưa tin về các hoạt động triển khai ứng phó với bão HaiYan của ngành y tế cũng như các nội dung hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng, chống, ứng phó với bão. 

7. Các thành viên Ban Chỉ huy và Thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế ứng trực 24/24 giờ, chỉ đạo các bộ phận chức năng của Cục/vụ ứng trực, sẵn sàng triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

8. Văn phòng Bộ - Thường trực Ban chỉ huy PCTH&TKCN Bộ Y tế:

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi tình hình bão HaiYan.

- Thường xuyên giữ liên lạc, đôn đốc Sở Y tế các tỉnh/thành và các Cục/vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão HaiYan theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Giữ liên lạc thường xuyên với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để cập nhật thông tin; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

9. Sở Y tế các tỉnh/thành phố, các Vụ/cục chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống ứng phó với Bão Haiyan và các đề xuất, kiến nghị gửi về Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế,  địa chỉ 138A – Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại 0912792579; 0948125599; 0977879686 số fax 04.62732207, điện thoại 04.62732027,  Email: pcthbyt@gmail.com.

 

Nơi nhận:                  

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng TW Đảng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn(để b/c);

- Ban chỉ đạo PCLB TW(để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Thành viên BCH PCTH&TKCN BYT;

- Ban Thời sự Đài THVN;

- Website Bộ Y tế; Báo SK&ĐS;

- TT. Truyền thông &GDSK TW;

-  Lưu: VT, VPB7.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Quang Cường

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top