Công điện Cục An toàn thực phẩm về việc chủ động triển khai công tác an toàn thực phẩm ứng phó với siêu bão HaiYan

Ngày đăng: 07/11/2013 - Lượt xem: 2553

BỘ Y TẾ

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số:    01     /CĐ-ATTP

        Hà Nội, 20 h00 ngày 08 tháng 11 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động triển khai công tác an toàn thực phẩm ứng phó với siêu bão HaiYan

(Công điện số 01 về bão HaiYan)

 

 CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ĐIỆN

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên;-

- Các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

 

Siêu bão HaiYan đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía biển Đông. Dự kiến khoảng 4h sáng ngày 10 tháng 11 bão sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Bình  đến Quảng Ngãi. Đây là cơn bão rất mạnh, có diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống đối phó với bão HaiYan và các tình huống mưa lũ có hiệu quả, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1816/CĐ-TTg ngày 07/11/2013 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công điện số 7254/CĐ-BYT ngày 8/11/2013 Cục An toàn thực phẩm yêu cầu: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên; Các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên triển khai ngay những công việc sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão HaiYan; chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành y tế về công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa, bão; triển khai các phương án chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại sức khỏe và tính mạng về người và tài sản do mưa, bão gây ra.

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau và các tỉnh Tây Nguyên:

 - Lãnh đạo và chuyên viên của Chi cục dừng tất cả các chuyến công tác ngoại tỉnh/thành phố để tập trung chuẩn bị các phương án chủ động đối phó với bão HaiYan, bảo vệ cơ sở và tài sản của cơ quan; sẵn sàng về nguồn nhân lực, tổ chức trực ban, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế trong việc phối hợp với các đon vị y tế sẵn sàng cấp cứu, thu dung và cấp cứu cho nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa, bão, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống gây ra.

- Hướng dẫn nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm dạng bao gói sẵn và có thể sử dụng trực tiếp, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong và sau bão; thực hiện nếp sống vệ sinh để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

- Hướng dẫn nhân dân việc xử lý nước cho ăn uống và bảo quản, sử dụng thực an toàn trong điều kiện mưa bão, ngập lụt; không sử dụng gia cầm, súc vật chết do mưa bão làm thực phẩm.

3. Các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên:

- Chỉ đạo và hỗ trợ các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc khu vực phụ trách trong việc triển khai các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau khi bão lụt xảy ra.

- Tổ chức các đội ứng trực, sẵn sàng cơ động chi viện khi có yêu cầu; trực tiếp đi kiểm tra tại một số điểm nhằm nâng cao tính sẵn sàng của các đơn vị.

    4. Các đơn vị thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả triển khai công tác phòng, chống ứng phó với Bão Haiyan và các đề xuất, kiến nghị gửi về Cục An toàn thực phẩm,  địa chỉ: Ngõ 135 – Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội; số điện thoại 04.38463072; số fax 04.38463739, Email: phongquanlyngodoc@yahoo.com.vn ; vfa@vfa.gov.vn

 

Nơi nhận:                  

- Như trên;

- Bộ trưởng  (để b/c);

- Các Thứ tưởng (để b/c);

- Ban chỉ đạo PCLB BYT(để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Website Cục ATTP;

- Các Phòng GSNĐTP, GDTT, VP;

- Lưu: VT, NĐTP.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Quang Trung

 

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top